Wpływ wychowawczy - strona 5

Pojęcia pedagogiczne- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 336
Wyświetleń: 3528

ma charakter wtórny, ponieważ jest zwykle następstwem wcześniejszych zewnętrznych wpływów wychowawczych...

Pojęcie diagnozy- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2303

, a równocześnie skłonność do męczenia się. Rozwój jednak i nasilanie się procesów hamowania, popierane wpływami...

John Dewey

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1932

przestaje być warsztatem wychowawczym i wskutek tego traci wpływ wychowawczy, w związku z czym tą rolę...

Teoria wychowania

 • Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
 • dr hab. Henryk Mizerek
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2821

. Przedmiotem badań pedagogiki są nie tylko wpływy wychowawcze organizowane świadomie i celowo...

Diagnostyka część 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agnieszka Pawlak
 • Diagnostyka psychopedagogiczna - metody diagnostyczne
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2814

identyczności wpływów wychowawczych tych rodzin;  Faktyczne znaczenie cech i warunków rodziny polega...

Pedagogika I rok- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1911

. Przedmiotem badań pedagogiki są nie tylko wpływy wychowawcze organizowane świadomie i celowo...