Wpływ wychowawczy - strona 5

Pojęcia pedagogiczne- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3682

ma charakter wtórny, ponieważ jest zwykle następstwem wcześniejszych zewnętrznych wpływów wychowawczych...

Pojęcie diagnozy- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2324

, a równocześnie skłonność do męczenia się. Rozwój jednak i nasilanie się procesów hamowania, popierane wpływami...

John Dewey

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2016

przestaje być warsztatem wychowawczym i wskutek tego traci wpływ wychowawczy, w związku z czym tą rolę...

Teoria wychowania

 • Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego
 • dr hab. Henryk Mizerek
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2884

. Przedmiotem badań pedagogiki są nie tylko wpływy wychowawcze organizowane świadomie i celowo...

Diagnostyka część 1

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agnieszka Pawlak
 • Diagnostyka psychopedagogiczna - metody diagnostyczne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2926

identyczności wpływów wychowawczych tych rodzin;  Faktyczne znaczenie cech i warunków rodziny polega...

Pedagogika I rok- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2121

. Przedmiotem badań pedagogiki są nie tylko wpływy wychowawcze organizowane świadomie i celowo...