Wojewódzki konserwator zabytków - strona 7

Podatki i opłaty lokalne gminy - praca licencjacka

  • Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi
  • dr Piotr Mikołajczyk
  • Administracja
Pobrań: 3647
Wyświetleń: 38570

W pracy zostały przedstawione wybrane zagadnienia związane z przychodami gminy w postaci podatków i opłat lokalnych.Praca ma charakter opisowy i składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział został poświęcony ogólnym instytucjom podatku. Wprowadza w podstawowe kwestie związane z praw...

Notatki z SUM kRAKOWSKA AKADEMIA

  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
  • dr Magdalena Dołhasz
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3514

, 10) Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, 11) Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, 12...

Prawo obrotu nieruchomościami - Nieruchomość gruntowa

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1673

Pytania i odpowiedzi 1. POJĘCIE NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość (według art.46 § 1 KC) - są to części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrę...

Notatki na p. ochrony sr. - Prawo

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1428

PRZYRODNICZE ŚRODOWISKO CZŁOWIEKA- ogół naturalnego pochodzenia elementów biotycznych i abiotycznych (nie roślin i nie zwierząt) poddanych oddziaływaniu człowieka i przez to działanie przekształconych. ŚRODOWISKO- ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działania człowie...

Notatki(2) - Prawo

  • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1239

wojewódzkiego konserwatora zabytków ~ postanowienie oparte o współdziałanie organów. Brak formy działania...