Wojewódzki dziennik urzędowy - strona 6

Źródła prawa w Polsce

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1274

są w wojewódzkich dziennikach urzędowych Umowy międzynarodowe (traktaty, konwencje, pakty, układy) - stanowią źródła...

Komisja bezpieczeństwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Ewa Kisielewska
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 903

komisji za rok ubiegły. Sprawozdanie starosty ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Koszty...

Zakres działalności samorządu województwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Ewa Kisielewska
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 567

. współpracy podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. W sferze użyteczności publicznej województwo...

Źródła prawa ochrony środowiska

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 714

uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego są publikowane w wojewódzkich dziennikach...

Prawo wewnętrzne - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Legislacja administracyjna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 868

. + skrót od nazwy urzędu) Wojewódzki Dziennik Urzędowy (Dz. Urz. + pełna nazwa województwa lub skrót...

Uchwalenie mpzm przez radę gminy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

, jednak nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Uchwała ta podlega...