Wody śródlądowe

note /search

Zasoby wodne Polski - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 679

. 20% wykorzystywanych w naszym kraju wód śródlądowych stanowią wody podziemne. 80% wykorzystywanych...

Hydrosfera - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • Ekonomika środowiska i zasobów naturalnych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 966

(2,5%). Wody śródlądowe pochodza z wiecznej zarzliny - 0,8%, lodowców i czap lodowych - 68,7%, wód...

Terytorium państwowe - istota.

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

również wyspy i wody śródlądowe. Może być jednolite lub rozczłonkowane. Obszar morski - (morskie wody...

Przedmiot prawa wodnego

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

Przedmiot prawa wodnego Prawo wodne dotyczy: Wód śródlądowych W ograniczonym zakresie - wód...

Ochrona wód - omówienie

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Ochrona środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

ochronny zbiornika wód śródlądowych Strefa ochronna ujęcia wody Obszar ochronny zbiornika wód śródlądowych...