Wnęka - strona 5

Dolne drogi oddechowe

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1351

- płucne, do których prowadzą oskrzela segmentowe. Na przyśrodkowej powierzchni płuca znajduje się wnęka...

Węzły chłonne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1743

- zatoki promieniste rdzenia - zatoka wnęki Podaj lokalizację, budowę i funkcję zatok promienistych węzła...

Procesy i techniki wytwarzania-wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Janusz Kowal
 • Procesy i techniki wytwarzania
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1953

termiczna LEJNOŚĆ STOPU jest to zdolność stopu do płynięcia kanałami wnęki formy odlewniczej. Klasyfikacja...

Zasady eksploatacji złóż - wykład

 • Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Strzałkowski
 • Górnictwo ogólne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1372

prowadzi się urabianie blokami (rys. 1.19). Urabianie rozpoczyna się wykonaniem wnęk szerokości 2,0 do 4,0...

Kubatura

 • Politechnika Warszawska
 • dr Wojciech Terlikowski
 • Budownictwo Ogólne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1106

za­mykających). Wnęki i pilastry wykonane do celów konstruk­cyjnych lub estetycznych, wyprofilowania...

Układ nerwowy i układ oddechowy

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr n. med. Ewa Piątkowska
 • Anatomia człowieka
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 6489

do korzenia płuca i biegnie przez wnękę aż do wnętrza oskrzele główne prawe jest szersze i ma bardziej pionowy...

Narządy limfatyczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Immunologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1246

naczyniami limfatycznymi doprowadzającymi od strony wnęki odchodzą natomiast mniej liczne, ale za to szersze...