Narządy limfatyczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Narządy limfatyczne - strona 1 Narządy limfatyczne - strona 2 Narządy limfatyczne - strona 3

Fragment notatki:


2. Narządy limfatyczne Centralne narządy limfatyczne - zasadnicza rola w dojrzewaniu limfocytów
Grasica Budowa ogólna
w pełni rozwinięta w momencie urodzenia, potem konsekwentna inwolucja
otoczona torebką łącznotkankową
składa się z dwóch płatów, każdy z nich z wielu płacików
w płacikach można wyróżnić część korową i część rdzenną
tylko części korowe płacików oddzielone są od siebie przegrodami łącznotkankowymi, części rdzenne łączą się ze sobą
w części rdzennej widoczne owalne twory zbudowane z koncentrycznie ułożonych komórek nabłonkowych - ciałka Hassala, część obwodową ciałka grasiczego zajmują spłaszczone komórki zachodzące na siebie dachówkowato
w skład zrębu grasicy wchodzi torebka i przegrody łącznotkankowe oraz komórki z długimi wypustkami tworzące w miąższu grasicy sieć, można wśród nich wyróżnić: kom.nabłonkowe endodermalne i ektodermalne, makrofagi, fibroblasy, komórki dendrytyczne
komórki nabłonkowe i makrofagi występują zarówno w korze jak i w rdzeniu
komórki dendrytyczne występują tylko w rdzeniu oraz na granicy rdzenia i kory
wśród komórek nabłonkowych można wyróżnić: podtorebkowe i okołonaczyniowe
korowe
rdzeniowe
komórki obecne w ciałkach grasiczych
grasica - narząd limfonabłonkowy
na komórkach zrębu grasicy występują w dużym stężeniu cz.głównego układu zgodności tkankowej - znaczenie w czynnościowym dojrzewaniu LimT
w okach sieci utworzonych przez komórki zrębu leżą limfocyty grasicze (tymocyty), gęsto w cz.korowej i luźno w rdzennej
niektóre komórki nabłonkowe tak ściśle otaczają swymi wypustkami limfocyty, że zostały nazwane komórkami opiekuńczymi, występują one głównie w zewnętrznej warstwie korowej (intensywna proliferacja tymocytów)
niektóre makrofagi kory zawierają sfagocytowane tymocyty na różnych etapach dezintegracji, makrofagi te określa się jako makrofagi z barwliwymi ciałkami
prekursory tymocytów dostają się do grasicy w życiu płodowym najpierw z wątroby a następnie ze szpiku (centrum krwiotworzenia), dostarcza je również, chociaż w mniejszym stopniu, i po urodzeniu
w grasicy proliferacja tymocytów i różnicowanie w LimT (olbrzymia część ginie - apoptoza)
tymocyty proliferują w zewnętrznej części korowej i różnicują się przesuwając się w kierunku wewnętrznej części korowej, następnie przedostają się do żyłek pozawłosowatych i opuszczają grasicę, później zasiedlają obszary grasiczozależne narządów limfatycznych a część z nich krąży w ustroju (rola - chemokiny i cz.adhezyjne)
Bariera krew-grasica
w przeciwieństwie do obwodowych narządów limfatycznych grasica utrudnia kontakt limfocytów z antygenami które dostały się do krwi lub limfy


(…)

… rozmnażania powstają komórki plazmatyczne oraz LimB pamięci, ośrodki rozmnażania pojawiają się w kilka dni po stymulacji antygenem, a przy braku dalszego napływu antygenu zanikają po około trzech tygodniach, węzeł limfatyczny biorący udział w odpowiedzi immunologicznej ulega znacznemu powiększeniu
Strefa grasiczozależna węzła
strefa przykorowa obejmująca korę pośrednią i głęboką, bogata w LimT
znajdujące…
…, są one przedłużeniem zatok promienistych i odprowadzają limfę do naczyń limfatycznych odprowadzających
sznury rdzenne są nieregularnymi pasmowatymi skupiskami limfocytów, które są przedłużeniem pasów zagęszczania, uważane są za miejsca dojrzewania komórek wytwarzających przeciwciała
w węzłach pobudzonych przez antygeny do odpowiedzi immunologicznej obserwuje się w sznurach komórki plazmatyczne
Przepływ limfy…
… w szpiku
w efekcie większość przeciwciał obecnych we krwi jest syntetyzowana właśnie w szpiku
Obwodowe narządy limfatyczne
Grudki limfatyczne nieotorbione
grudki chłonne występują pojedynczo lub w grupach w tkance łącznej wiotkiej, jako grudki limfatyczne nieotorbione, a także stanowią istotny element narządów limfatycznych otorbionych, takich jak węzły limfatyczne i śledziona
grudki limfatyczne…
… samotne - rozrzucone wzdłuż całego jelita, szczególnie w końcowym odcinku jelita cienkiego, leżą w blaszce właściwej błony śluzowej, większe grudki sięgają przez blaszkę mięśniową błony śluzowej do błony podśluzowej
grudki limfatyczne skupione - zwane również kępkami Peyera, występują głównie w jelicie krętym, w grudkach tych znajdują się żyłki pozawłosowate wysłane wysokim śródbłonkiem (HEV…
… zagęszczania
pasy zagęszczania przechodzą w rdzeniu w nieregularne i rozgałęziające się sznury rdzenne
miąższ węzła odgraniczony jest od zatok brzeżnych oraz od zatok promienistych ściśle do siebie przylegającymi fibroblastami, które tworzą selektywną barierę, nieprzepuszczalną dla większych cząstek
przez barierę tę przeciskają się komórki dendrytyczne oraz limfocyty docierające do węzła wraz z limfą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz