Widmo sygnału - strona 7

Systemy telekomunikacyjne

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Systemy telekomunikacyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1792

) S(ω)=½⋅kA0⋅[F(ω-ω0)+F(ω+ω0)]] +πA0[δ(ω-ω0)+ δ(ω+ω0)] Widmo sygnału zmodulowanego jest powtórzeniem...

Przemiana częstotliwości

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022

do przesuwania widma sygnału o pewien odcinek na osi częstotliwości. Przesunięcie takie jest stosowane...

Standard DAB Eureka 147

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy radiokomunikacyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1204

OFDM. Na rys. 6a przedstawiono rozkład nośnych OFDM, natomiast na rys. 6b przedstawiono widmo sygnału...

Światłowody - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Jerzy Królikowski
 • Telewizja kablowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1085

Rys.1 Modulacja intensywności światła z detekcją bezpośrednią: a) modulacja bezpośrednia, b) widmo...

Konwersja AC CA - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Makowski
 • Podstawy przetwarzania sygnałów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1078

tego kryterium to wystąpi aliasing Aliasing to przesunięcie i nałożenie się części widma sygnału Przykład: Fs...

Wykład - Konwersja AC CA

 • Politechnika Śląska
 • Fizyka ogólna i fizyka elektryczność
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

(przesunięcie i nałożenie się części widma sygnału) Przykład: Fs=1000;N=1001;n=(0:N-1)/Fs;x=sin(2*pi*5*n); m=(1...

Konwersja AC CA-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Henryk Koszałka
 • Akustyka i teoria sygnałów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

(przesunięcie i nałożenie się części widma sygnału) Przykład: Fs=1000;N=1001;n=(0:N-1)/Fs;x=sin(2*pi*5*n); m=(1...

Pomiary

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1183

przesunięcia. Badanie widma sygnałów amplitudy napięć zmiennych: Przyrządy pomiarowe RIGOL DS1022C DIGITAL...

Badanie właściwości skramblera

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Wprowadzenie do transmisji cyfrowej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1232

a przez to eliminacji z widma sygnału składowej stałej. Deskramblery odtwarzają pierwotną postać sygnału w odbiorniku...