Wybrane problemy techniki medycznej-pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wybrane problemy techniki medycznej-pytania - strona 1 Wybrane problemy techniki medycznej-pytania - strona 2

Fragment notatki:

WPTM – PYTANIA – 2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Czym zajmuje się Inż. Biomedyczna
Jaką rolę pełni Inż. Biomedyczny w dziedzinie badań
tkanki biologicznej; podać 3 przykłady
Podać 3 zadania jakie może realizować Inż. Biomedyczny
podczas prac dotyczących implantów
Określić zadania dla komputera wspomagającego
medyczny eksperyment z nowym lekiem
Opisać krótko sposób zamodelowania na komputerze
działania wybranego układu człowieka
Zaproponować techniczny sposób realizacji
automatycznego dozowania leku
Co to jest system telemetryczny
Co to jest biosensor
Wyjaśnić co to znaczy, że urządzenie elektromedyczne jest
inteligentne
Wyjaśnić czemu służy informatyka medyczna
Jakie zadania może realizować Inż. Biomedyczny w
rehabilitacji
Narysować strukturę drzewiastą organizmu ludzkiego
Podać składowe diagnostycznego sygnału biomedycznego
i wyjaśnić co one oznaczają
Co to jest widmo sygnału
Co to jest harmoniczna sygnału
Co to jest pasmo częstotliwościowe sygnału
Podać max wartość napięcia generowanego przez mięsień
sercowy, wyjaśnić co to oznacza
Podać wartość objętości oddechowej, wyjaśnić co to
oznacza
Podać jaką wartość może mieć ciśnienie śródczaszkowe
Co to jest biomedyczny sygnał spontaniczny, podać
przykład
Podać przykład sygnału zmodyfikowanego przez
badającego
Podać przykład sygnału zmodyfikowanego przez
badanego
Podać przykład sygnału wywołanego sztucznie
Podać przykład wielkości biologicznej wykorzystywanej
w diagnozie
Podać przykład wielkości chemicznej wykorzystywanej w
diagnozie
Podać przykład wielkości mechanicznej wykorzystywanej
w diagnozie
Podać przykład wielkości elektrycznej wykorzystywanej w
diagnozie
Podać przykład wielkości akustycznej wykorzystywanej w
diagnozie
Podać przykład wielkości cieplnej wykorzystywanej w
diagnozie
Podać przykład wielkości magnetycznej wykorzystywanej
w diagnozie
Podać 3 powody, dla których w diagnostyce medycznej
wykorzystuje się aparaturę elektryczną
Podać 3 powody, dla których w terapii wykorzystuje się
aparaturę elektryczną
Podać 3 szczególne cechy obiektu pomiarowego jakim jest
człowiek
Wyjaśnić przyczynę tego, że w wynikach pomiarów
parametrów człowieka mogą występować znaczne
rozrzuty wartości
Co oznacza, że obiekt jest wieloparametrowy
Podać 3 wyobrażenia (modele) serca będące podstawą do
realizacji określonych metod diagnostycznych
Wymienić kolejne etapy w jakich dochodzi do poznania
cech charakterystycznych pacjenta
Wyjaśnić co to jest wzorzec medyczny i do czego służy
Wyjaśnić w jaki sposób konstruuje się wzorzec medyczny
40. Podać wymagania jakie musi spełniać elektromedyczny
przyrząd diagnostyczny
41. Co to jest elektrokardiografia
42. Co to jest fonokardiografia
43. Co to jest koronarografia
44. Co to jest defibrylacja
45. Co to jest dializator
46. Na czym polega badanie holterowskie
47. Co to jest elektroencefalografia
48. Co to jest elektromiografia
49. Na czym polega badanie

(…)

… i gdzie używa się takiego terminu
71. Co to jest voxel i gdzie używa się takiego terminu
72. W jaki sposób jest wykorzystywany komputer w
codziennej pracy lekarza
73. Podać 3 modele serca
74. Co to jest hardware
75. Co to jest software
76. Jakie funkcje pełni system intensywnej terapii
77. Jakie cechy człowieka wskazują na to, że prąd jest dla
niego niebezpieczny
78. Co to jest impedancja człowieka i z czym się ona wiąże
79. Jakie mogą pojawić się drogi przepływu prądu przez ciało
pacjenta
80. Podać orientacyjną wartość impedancji człowieka
81. Wymienić czynniki wpływające na skutki porażenia
prądem
82. Wymienić skutki porażenia prądem elektrycznym
83. Podać szacunkową wartość prądu dla progu percepcji
84. Podać szacunkową wartość maksymalnego,
nieszkodliwego natężenie prądu
85. Podać szacunkową wartość przy której może nastąpić
stymulacja mięśni (zaciśnięcie ręki na przewodniku z
możliwością samodzielnego uwolnienia się)Podać
szacunkową wartość przy której może wystąpić ból,
czasem omdlenie,
87. Podać szacunkową wartość przy której występuje
niezakłócone działanie układu krążenia i oddechowego
88. Podać szacunkową wartość przy której występuje
migotanie komór,
89. Podać szacunkową wartość przy której występuje…
… serca i jaka może być
jego przyczyna
94. Podać 3 przykłady rezultatów oddziaływania pola
elektrycznego na organizm ludzki
95. Podać 3 przykłady rezultatów oddziaływania pola
magnetycznego na organizm ludzki
96. Wyjaśnić powstawanie pola elektrostatycznego w
otoczeniu monitora ekranowego komputera
97. Wyjaśnić powstawanie pola magnetycznego w otoczeniu
monitora ekranowego komputera
98. Wyjaśnić…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz