Elektronika - zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elektronika - zagadnienia - strona 1 Elektronika - zagadnienia - strona 2 Elektronika - zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:


Podaj parametry stanów logicznych w technice TTL U we U wy Stan wysoki H
2 - 4,75V
2,4 - 3,8V
Stan niski L
0 - 0,8V
0,1 - 0,4V
Stan zabroniony
0,8 - 2V
0,4 - 2,4V
I we I wy Stan wysoki H
0,04mA
0,4mA
Stan niski L
1,6mA
16mA
Charakterystyka przejściowa bramki NAND w technice TTL wraz z punktami charakterystycznymi Punkt X na charakterystyce przejściowej odpowiada napięciu wejściowemu ok. 0,65V. Napięcie na bazie tranzystora T1 jest wtedy równe ok. 1,3V, co oznacza zapoczątkowanie przewodzenia tranzystora T2 wskutek oddziaływania napięcia wejściowego przez przewodzące złącze emiter-baza transformatora T1 i przepływ prądu kolektora. Nachylenie charakterystyki przejściowej między punktami X i Z równe jest w przybliżeniu -1,6 V/V. Tranzystor T3 w układzie wtórnika emiterowego powtarza zmiany napięcia zachodzące na kolektorze T3. Punkt Z na charakterystyce przejściowej wyznacza wartość napięcia, przy której zaczyna przewodzić złącze emiter-baza tranzystora T3, pod wpływem przyrostu napięcia na oporniku R3. Od tego punktu zaczyna się stroma część charakterystyki, ponieważ coraz silniej przewodzi tranzystor T3. Powoduje on też wzmożony pobór prądu kolektora, przez co przyspiesza zetknięcie tranzystora T4. W końcu dochodzi do osiągnięcia na wyjściu bramki stanu niskiego. Podaj parametry bramki w standardowej technice TTL czas propagacji moc strat na bramkę współczynnik dobroci maksymalna częstotliwość pracy prąd wejściowy w stanie wysokim prąd wyjściowy w stanie wysokim prąd wejściowy w stanie niskim prąd wyjściowy w stanie niskim Wyjaśnij co to jest modulacja amplitudy (AM) Modulacja amplitudy (Amplitude Modulation) - to jedna z trzech podstawowych rodzajów modulacji. Polega na zakodowaniu sygnału informacyjnego (szerokopasmowego o małej częstotliwości) w chwilowych zmianach amplitudy sygnału nośnego (fala nośna). Uzyskany w wyniku tego sygnał zmodulowany jest sygnałem wąskopasmowym i nadaje się np. do transmisji drogą radiową.
Wyjaśnij co to jest modulacja częstotliwości (FM) Modulacja częstotliwości (Frequency Modulation) - kodowanie informacji w fali nośnej przez zmiany jej chwilowej częstotliwości w zależności od sygnału wejściowego. Częstotliwość sygnału nośnego o częstotliwości f n zmieniana jest w zakresie od do . nazywana jest dewiacją częstotliwości, a stosunek wskaźnikiem dewiacji częstotliwości.
Wyjaśnij co to jest modulacja fazy (PM)

(…)

… w fali nośnej przez zmianę jej chwilowej fazy, w zależności od sygnału wejściowego.
Wymień zalety i wady wykorzystania wspomagania komputerowego (na przykładzie programu Tina) jako narzędzia do symulacji układów cyfrowych
Zalety
Dostępne wszystkie elementy w programie
Nie trzeba kupować poszczególnych elementów
Symulacja układu jest znacznie szybsza niż jego złożenie z części
Wady
Wysoki koszt zakupu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz