Wybrane problemy techniki medycznej-pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1281
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wybrane problemy techniki medycznej-pytania i odpowiedzi - strona 1 Wybrane problemy techniki medycznej-pytania i odpowiedzi - strona 2 Wybrane problemy techniki medycznej-pytania i odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:

1. Czym zajmuje się Inż. Biomedyczna Biomedical Engineering (BME) to interdyscyplinarna dziedzina nauk techniczno-przyrodnicznych, która pozwała na znajdowanie nowych zastosowań nauk technicznych w medycynie i korzystanie z najnowszej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych oraz na ich projektowanie. 2. Jaką rolę pełni Inż. Biomedyczny w dziedzinie badań tkanki biologicznej; podać 3 przykłady ◦ bada tkankę biologiczną pod względem jej właściwości fizycznych i zastosowań zebranych faktów ◦ bada tkankę biologiczną pod względem właściwości chemicznych i zastosowań zebranych faktów ◦ bada tkankę biologiczną pod względem właściwości biologicznych i zastosowań zebranych faktów ◦ określa powiązania pomiędzy daną tkanką oraz innymi tkankami ◦ szuka zamiennika lub sposobu wspomagania czynności danej tkanki ◦ stara się przybliżyć model działania tkanki za pomocą prostego schematu lub wzorów matematycznych ◦ projektuje sztuczne organy zbudowane w oparciu o model danej tkanki biologicznej 3. Podać 3 zadania jakie może realizować Inż. Biomedyczny podczas prac dotyczących implantów ◦ sprawdza reakcje układu immunologicznego na materiał, z którego wykonano implant ◦ opracowuje nową technologię produkcji danego implantu, tak aby np. minimalizować koszty, a zwiększać jakość produktu ◦ projektuje implant ◦ szuka nowych biomateriałów, z których można wykonać implant 4. Określić zadania dla komputera wspomagającego medyczny eksperyment z nowym lekiem ◦ gromadzenie danych (dotyczących np. skutków ubocznych leku) podczas badań nad lekiem ◦ kontrola stanu badanych pacjentów ◦ analiza oraz przetwarzanie danych zebranych w wyniku prób badawczych i kontrolnych 5. Opisać krótko sposób zamodelowania na komputerze działania wybranego układu człowieka ◦ przybliżenie pracy układu pewnym prostszym mechanizmem ◦ opisanie pracy układu wzorami matematycznymi 6. Zaproponować techniczny sposób realizacji automatycznego dozowania leku ◦ urządzenie dozujące sprawdza stan pacjenta (np. na podstawie wyniku badań krwi) ◦ ocenia na podstawie ustalonego wzorca normy czy podanie leku jest w tej chwili konieczne ◦ jeśli tak to ocenia jak wysoka powinna być dawka ◦ podaje dawkę ◦ informuje o ewentualnym braku leku w podajniku, magazynie 7. Co to jest system telemetryczny System telemetryczny zajmuje bezprzewodowym przekazywaniem danych na odległość pomiędzy danymi urządzeniami. Przesyłanie danych odbywa się zazwyczaj drogą radiową lub telefoniczną.

(…)

… intensywnej terapii ◦ Komentowanie stanu klinicznego pacjenta ◦ Przewidywanie efektów dawki leku ◦ Komentowanie skutków terapii ◦ Alarmowanie zagrożeń ◦ Ekspozycja trendów ◦ Wydruk raportu o stanie zdrowia pacjenta ◦ Przechowywanie informacji w bazie danych ◦ Dowolność sterowania peryferiami ◦ Możliwość łączenia się z innymi systemami 77. Jakie cechy człowieka wskazują na to, że prąd…
… w diagnozie Np. przepływ krwi w tętnicy 27. Podać przykład wielkości elektrycznej wykorzystywanej w diagnozie Np. potencjał czynnościowy mózgu 28. Podać przykład wielkości akustycznej wykorzystywanej w diagnozie Np. dźwięki oddechowe bądź ich zaburzenia 29. Podać przykład wielkości cieplnej wykorzystywanej w diagnozie Np. pomiar ciepłoty ciała 30. Podać przykład wielkości magnetycznej wykorzystywanej…
… przy której może nastąpić stymulacja mięśni (zaciśnięcie ręki na przewodniku z możliwością samodzielnego uwolnienia się) 10-20mA 86. Podać szacunkową wartość przy której może wystąpić ból, czasem omdlenie, 50mA 87. Podać szacunkową wartość przy której występuje niezakłócone działanie układu krążenia i oddechowego 50mA 88. Podać szacunkową wartość przy której występuje migotanie komór, 100-300mA 89. Podać szacunkową…
…. Polega na zastosowaniu impulsu elektrycznego prądu stałego o określonej energii, zewnętrznie poprzez powierzchnię klatki piersiowej w celu wygaszenia najpoważniejszych zaburzeń rytmu serca - migotania komór oraz częstoskurczu komorowego bez tętna. 45. Co to jest dializator Dializator oczyszcza krew kiedy nie mogą tego zrobić nerki.; przyrząd do dializy 46. Na czym polega badanie holterowskie Badanie EKG…
… oraz zapewniający wymianę gazową. Podłączenie krążenia pozaustrojowego zapewnia: ◦ Przepływ krwi przez narządy w czasie ograniczenia lub całkowitego zatrzymania akcji serca ◦ Wymianę gazową w czasie ograniczenia lub zatrzymania fizjologicznej wymiany oddechowej ◦ Regulację temperatury ciała pacjenta ◦ Odzyskiwanie wynaczynionej krwi i po uzdatnieniu powrót do łożyska naczyniowego 61. Na czym polega dializa
… co to są somatyczne skutki biologiczne promieniowania jonizującego i jaki mogą mieć charakter są to zmiany w tkankach organizmu obserwowane po napromienieniu całego ciała lub jego części. Skutki somatyczne dzielą się na wczesne i odległe. WCZESNE: ◦ choroba popromienna ◦ miejscowe uszkodzenie skóry ODLEGŁE: ◦ zmętnienie soczewek i zaćma ◦ aberracje chromosomowe w komórkach somatycznych ◦ nowotwory złośliwe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz