Widmo sygnału - strona 10

Pytania i odpowiedzi do egzaminu

  • Politechnika Wrocławska
  • Algorytmy przetwarzania sygnałów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1099

upraszcza obliczenia. 41. Czy widmo Fouriera sygnału rzeczywistego jest rzeczywiste czy zespolone? Widmo...

Opracowanie egzamin 2

  • Politechnika Poznańska
  • dr Grzegorz Biedroń
  • Systemy i Techniki Komunikacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

o π/2. Na koniec modulacji obydwa sygnały są sumowane i wysyłane jako sygnał QAM. 9. Naszkicuj widmo...

Ściąga

  • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2114

na realizowalność fizyczną). 2.8. Widmo sygnału impulsowego jest sumą wielokrotnie powtórzonego sygnału ciągłego...

Przyrządy półprzewodnikowe

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Elektronika
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1652

  Przykładowe pytania egzaminacyjne dla kierunku Elektronika i  Telekomunikacja – Moduł Elektronika     PRZYRZĄDY PÓŁPRZEWODNIKOWE   DIODY        1.  Złącze p-n utworzone jest przez:  a.  rekombinację elektronów i dziur                                b.  jonizację  c.  granicę metalurgiczną mater...