Wektor jednostkowy - strona 3

Siły działające na cząstkę

  • Politechnika Gdańska
  • Migracja zanieczyszczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1099

, które określone jest przez tensor naprężenia [P] oraz wektor jednostkowy n, Jm normalny do pow S: F j 1 Pj...

Mechanika - wyklad 7

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Podstawy mechaniki i konstrukcji maszyn
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1792

. Jeśli z bryłą sztywną zwiążemy lokalny układ współrzędnych Ox1y1z1 i wektory jednostkowe tego układu oznaczymy...

Stan naprężenia-zadania i rozwiązania

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Dariusz Druzga
  • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1869

. Wyznaczyć wektor naprężenia σ (n ) na płaszczyźnie określonej wektorem jednostkowym n = 2 , 2 , 1 3 3 3...

Wektory w fizyce

  • Politechnika Gdańska
  • dr Strzelecka
  • Fizyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 882

gdy przeciwny zwrotowi s zgodne gdy W ektory 2 Wersor kaódy wektor moóna przedstawiƒ w postaci - wektor...