W jakiej sytuacji krzywa obojętności i linia budżetowa pokrywają się - strona 4

Optimum konsumenta

 • Mikroekonomia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 5467

konsumenta wyrażony przez powyższy warunek znajduje się w punkcie styczności krzywej obojętności z linią...

Teoria konsumenta

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Marek Garbicz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2366

i książek. Poniższy rysunek ilustruje linię budżetową oraz krzywą obojętności. Przyporządkuj oznaczone...

Pytania do kolokwium

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1680

. Nieskończenie wiele punktów optimum (linia budżetowa pokrywa się z jedną z krzywych obojętności).  Krzywa...

Optimum konsumenta-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 973

konsumenta wyrażony przez powyższy warunek znajduje się w punkcie styczności krzywej obojętności z linią...

Optimum konsumenta - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Grażyna Storoniak-Palczak
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

konsumenta wyrażony przez powyższy warunek znajduje się w punkcie styczności krzywej obojętności z linią...