W jakiej sytuacji krzywa obojętności i linia budżetowa pokrywają się

Konsument i konsumpcja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Monika Majewska
 • Ekonomia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1407

do osiągnięcia przy danych ograniczeniach. Jest to punkt styczności linii budżetowej z krzywą obojętności. punkt...

Wybór konsumenta

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr inż. Ryszard Kowalski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 490
Wyświetleń: 4039

oraz książki i podręczniki. Poniższy rysunek przedstawia jego linię budżetową oraz krzywą obojętności...

Mikroekonomia - wykład 7 (sem. I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Krzysztof Żukowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

graficznym punkt styczności linii budżetowej i danej krzywej obojętności. Równowagę można określić równaniem...

Teoria wyboru konsumenta

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Mikroekonomia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2443

one zmiany położenia linii ograniczeń budżetowych, a co za tym idzie punktu styczności z krzywą obojętności...

Wybór konsumenta-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

oraz książki i podręczniki. Poniższy rysunek przedstawia jego linię budżetową oraz krzywą obojętności...

Wybór konsumenta - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Grażyna Storoniak-Palczak
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 378

oraz książki i podręczniki. Poniższy rysunek przedstawia jego linię budżetową oraz krzywą obojętności...

Wybór konsumenta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1526

oraz książki i podręczniki. Poniższy rysunek przedstawia jego linię budżetową oraz krzywą obojętności...

Wybór konsumenta

Pobrań: 56
Wyświetleń: 1631

oraz książki i podręczniki. Poniższy rysunek przedstawia jego linię budżetową oraz krzywą obojętności...