Władysław Witwicki

Platon - życie i poglądy

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1022

literackimi. Dialogi Platona przełożył profesor Władysław Witwicki. Najważniejsze dialogi platońskie: - Uczta...

Filozofia Platona

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  • Filozofia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2807

są wyśmienitymi dziełami literackimi. Dialogi Platona przełożym profesor Władysław Witwicki. Najważniejsze dialogi...

Zarys historii psychologii

  • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1673

ośrodki naukowe - Wilno, Poznań, Lublin. Najważniejsi uczeni okresu międzywojennego to: Władysław Witwicki...

Behawioryzm - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia myśli psychologicznej
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1288

psychologię Władysława Witwickiego, który się m.in. tą dziedziną zajmował. Tak, że można by powiedzieć...

Platon - ION

Pobrań: 21
Wyświetleń: 1085

Platon ION Przełożył oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył WŁADYSŁAW WITWICKI Władysław Witwicki...