Wątki psychoanalityczne w psychologii społecznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wątki psychoanalityczne w psychologii społecznej - strona 1 Wątki psychoanalityczne w psychologii społecznej - strona 2 Wątki psychoanalityczne w psychologii społecznej - strona 3

Fragment notatki:


WYKŁAD 3 (12/10/10)    Wątki psychoanalityczne w psychologii społecznej:  • Teorie związków z obiektem: czyli rola wczesno dziecięcych doświadczeń jako wzorca więzi  społecznej – krytyka Freuda, wg którego przywiązanie dziecka do matki jest wyłącznie  efektem zaspokajania oralnych potrzeb dziecka; Melanie Klein, John Bowlby – dwa pierwsze  lata są istotne dla rozwoju społecznych rysów osobowości; opiekunowie tworzą prototyp  więzi i schematy innych ludzi  • Wczesno dziecięce doświadczenia kształtują pojęcie „rozszczepienia” istotne dla dorosłych  relacji z innymi. Niemowlę nie pojmuje, iż takie przeciwieństwa, jak racja i błąd, siła i słabość,  przyjemność i ból, dobro i zło – mogą być pomieszane w jednej osobie, rozdziela więc matkę  (opiekuna) na dwie osoby: „wielką dobrą pocieszycielkę” (gdy zaspokaja potrzeby dziecka) i  „złą straszną” (gdy nie jest obecna lub nie reaguje). Osoby odrzucane lub niekonsekwentnie  traktowane (pozbawione bezpiecznego przywiązania) nie potrafią się nauczyć, że człowiek  jest mieszaniną dobra i zła, przykrości i przyjemności – w dorosłym życiu szybko uciekają się  do „rozszczepienia”, gdy partner okazuje jakąś ułomność lub popełnia błąd od razu staje się  „strasznym człowiekiem”, którego trzeba odrzucić. Osoby bez bezpiecznego przywiązania w  momencie lęku mają silną tendencję do rozszczepiania przy podziale na „my” i „oni”, nie  potrafi zauważyć dobrych cech swego wroga oraz złych swego przyjaciela.    Ślady psychoanalizy w psychologii społecznej:  • Koncepcja tożsamości męskiej i żeńskiej, Gilligan, 1982r.: tożsamość męska jest bardziej  chwiejna i niepewna niż kobieca (inaczej niż u Freuda). Dzieci obu płci najpierw identyfikują  się z matką; chłopcy jeśli chcą rozwinąć męską tożsamość muszą „zerwać” z matką – to matki  skłaniają synów do niezależności i odrębności. To dlatego mężczyźni tworzą silniejsze granice  między sobą a innymi ludźmi a także mają problemy w nawiązywaniu bliskich kontaktów.  Natomiast kobiety mają problemy ze zwiększaniem własnej niezależności i autonomii,  potwierdzaniem talentów, niepoddawaniem się instrumentalnemu traktowaniu w bliskich  związkach. Przyczyną lęków męskich przed intymnością i lekceważenia przez nich cech  kobiecych (łagodność i opiekuńczość) jest lęk przed utratą męskości czyli lęk przed  rozpoznaniem faktu zależności  • Elementy myślenia psychoanalitycznego (rola dzieciństwa, mechanizmy obronne, rola miłości 

(…)

… z zakresu psychologii społecznej. Np. Janis –
teoria szukania silnego przywódcy-ojca w sytuacji zagrożenia; Adorno i inni – brak miłości,
ambiwalencje uczuciowe i przeniesienie agresji – źródło osobowości autorytarnej; Lasswell –
typy przywódców politycznych a doświadczenia dziecięce
Harold Lasswell: funkcjonowanie polityków a doświadczenia dziecięce:

Studiując biografie wybitnych postaci politycznych…
… innych podejść (behawioralnego, psychoanalizy czy
koncepcji psychologii postaci – budowania całości)
Specyfika procesu spostrzegania ludzi:
Wyjątkowe znaczenie obiektu: źródło stymulacji, emocji, zaspokojenia lub blokady potrzeb,
element zadania, wartość sama w sobie
Złożoność obiektu i selektywność percepcji; rola wyrazistości i ważności (znaczenia) różnych
cech czy wymiarów innego człowieka; znaczenie…

nie istnieje
Pewne hipotezy UTO nigdy nie mogą być sfalsyfikowane ze względu na naturę komunikacji,
np. nie mówimy o cechach negatywnych, zrywamy kontakty z osobami, których nie lubimy
przypisując im pewne cechy – nie możemy więc tego skorygować (jeżeli jest to błędny obraz
– hipoteza)
Zjawisko samospełniającego się proroctwa związanego z etykietowaniem: nieśmiały
zachowuje się nieśmiało
Pewne komponenty UTO…
…: badanie
Feldmana w USA: wysokim przypisuje się więcej cech pozytywnych i wyższy status (profesor
wyższy od studenta o 12cm)
Atrakcyjność fizyczna:

Przypisywanie cech społecznie pożądanych i przewidywanie szczęśliwości (badanie Dion,
Berscheid, Walter, 1972r.): ładne dziecko – dobre dziecko, potoczne osądy i wyroki sądowe
wobec osób z wyraźnymi defektami fizycznymi (badanie Efrana: studenci odgrywają…
…?
Wśród zoperowanych więźniów 30% wraca do więzienia po 2 latach; wśród
niezoperowanych (oszpeconych) – wraca 56%
Efekt generalizacji deficytu (niewidomy gorzej słyszy?); przypisywanie cech negatywnych jako
usprawiedliwianie niechęci do kontaktu czy braku pomocy
Efekt kontrastu w percepcji osób:


Czy przeciętnie atrakcyjna kobieta zyskuje czy traci w zetknięciu (współobecności) z bardziej
atrakcyjną…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz