Węgiel organiczny - strona 2

Suszenie osadów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Katarzyna Pawłowska
 • Przyrodnicze wykorzystanie osadów
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

węgla organicznego do azotu 26:1 Warunki prowadzenia procesu:- pryzmy lub reaktory; - samorzutne...

Wskaźniki czystości wody

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Ewa Chojnacka
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1120

- ChZT - ogólny węgiel organiczny - wskaźniki biogenne : - amoniak - azot Kjeldahla - fosforany - fosfor...

Klasyfikacja gleb - Cambic

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Walerian Wodnicki
 • Zasoby glebowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1603

Munsella ≤3, a jasność barwy ≤3 (w stanie wilgotnym); i 3. zawiera ≥0,6% węgla organicznego; i 4. wysycenie...

Ustawa o odpadach

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 798

), • z reguły znaczny udział azotu w stosunku do węgla organicznego, najczęściej iloraz C/N wynosi poniŜej 20...