Właściwości fizyczne i chemiczne wody-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Właściwości fizyczne i chemiczne wody-opracowanie - strona 1 Właściwości fizyczne i chemiczne wody-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE WODY:
- temperatura
- gęstość i lepkość
- mętność - zawartość zawiesin łatwo opadających - barwa
- przewodnictwo właściwe- kondukcja (zdolność do przewodzenia prądu elektrycznego); zależy od zawartości w wodzie rozpuszczonych jonów, temperatury; jednostką jest s*m-1 (Siemens);im woda bardzo słona tym większe przewodnictwo; jest to odwrotność oporu elektrycznego; wykorzystywane przy ocenie wód podziemnych. Woda destylowana nie przewodzi prądu elektrycznego.
Woda- bardzo dobry rozpuszczalnik:
Domieszki
Naturalne mineralnenierozpuszczalne (koloidy, zawiesiny)- żelazo i mangan usuwamy z wód podziemnych
Antropogeniczne organiczne rozpuszczalne (roztwory)
SKŁAD CHEMICZNY WODY W ŚR.NATURALNYM:
1) odczyn pH, pH = -log[H+] (jakby ktoś zapomniał;)ścieki przemysłowe, składowiska odpadów. Jest to stężenie jonów wodorowych. 6-7,5 to naturalny odczyn wody.
2) zawartość substancji organicznych (oznaczana pośrednio)
3) zawartość substancji mineralnych (oznaczana bezpośrednio - ile danych pierwiastków, minerałów jest rozpuszczonych)
4) zawartość zawiesin ogólnych (cząsteczki zawieszone o śr.

(…)

spływ powierzchniowy), Źródła antropogeniczne: ścieki 5) BZT5- to nie jest stężenie tylko ilość tlenu zużywana przez mikroorganizmy do utleniania substancji organicznych znajdujących się w wodzie w okresie 5 dni w temp 20st.C, czysta woda do 6 mg O2/dm3, ścieki: kilkaset, po oczyszczeniu: kilkanaście;
Źródła antropogeniczne: ścieki, nieracjonalne stosowanie nawozów organicznych, składowiska odpadów
6) ChZT- Mn - ilość tlenu pobrana z utleniacza w celu utlenienia sub. org. znajdujących się w wodzie, czysta woda do 12 mg O2/dm3 Źródła antropogeniczne: ścieki, nieracjonalne stosowanie nawozów organicznych, środowiska odpadów
Występują 2 metody wyznaczania chemicznego zapotrzebowania na tlen
Nadmanganianowa (lepszy wskaźnik)
Dwuchromianowa potasu (silny , podobno rakotwórczy) 7) zawartość węgla organicznego (OWO-oznaczenie polegające na oznaczeniu bezpośrednio ilości węgla) 8) wskaźniki biogenne
Azot ogólny- (suma azotów występujących w poszczególnych formach) normowa zaw. od 10 mg N/dm3 - ilość azotu znajdująca się w wodzie w postaci zw. organicznych (białka) i mineralnych (NH4, NO3, NO2)
Źródła antropogeniczne: ścieki, nieracjonalne zastosowanie nawozów organicznych i mineralnych, składowiska…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz