Voltaire - strona 5

Wstęp do filozofii

 • Filozofia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1757

Dokładna tematyka notatki jest następująca: filozofia, ontologia, metafizyka, epistemologia, gnoseologia, teoria poznania, ogólna teoria wartości i wartościowania. bada naturę różnego rodzaju wartości, szczególnie etyczno-moralnych, antropologia filozoficzna, etyka, estetyka, filozofia społeczna, m...

Skrypt - filozofia

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 728
Wyświetleń: 1113

Starożytność Filozofia przedsokratejska 1. Filozofowie przyrody Tales z Miletu: Żył: 624-547 p.n.e. Pierwszy filozof przyrody Stawiał pytanie o „arche” - zasada, początek Wyróżnił 4 stany skupienia, zwane żywiołami: ogień, powietrze, woda, ziemia Między żywiołami zachodzi nieustanna wymiana Z ...

Filozofia wykłady dr Leźnicki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Marcin Leźnicki
 • Filozofia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 6741

Francuską- Wolter, Rousseau I. Oświecenie francuskie: Wolter(Voltaire, Francois Marie Arouet, 1694- 1778...

Polityka kulturowa- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Agata Ziętek
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1204

przedstawicieli nauki i filo­zofii. Francuscy myśliciele, zwłaszcza epoki oświecenia (Voltaire, Kartezjusz...

Podstawowe zagadnienia filozoficzne

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr Czesław Wróbel
 • Filozofia
Pobrań: 987
Wyświetleń: 11760

FILOZOFIAWSTĘP (działy filozofii)Filozofia czyli umiłowanie mądrości jest refleksją nad rzeczywistością. Jako, że rzeczywistość jest bardzo złożona, filozofia, aby ją ogarnąć we wszystkich aspektach dzieli się na wiele dziedzin (działów).Ontologia (metafizyka)zgodnie z Lexicon Philosophorum (1613)...

Problem względnego niedoboru

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1358

, d'Alembert, Voltaire, Rousseau. Krytyka merkantylistyczna polityki Colberta (Francja typowo rolniczy kraj...

Wykłady z filozofii

 • Politechnika Poznańska
 • Filozofia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1204

jednak jest stanem absurdalnym" {Voltaire} Przedmiot poznania - rzeczywistość (podmiot poznawczy) Przedmiot poznający...