Utylitaryzm - strona 6

Ruch utylitarystyczny - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 826

, że utylitaryzm nie jest filozofią egoizmu ani dogodności. Nie jest filozofią egoizmu, bo szczęście, gdy mowa...

Doktryny- pytania na egzamin

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dariusz Makia
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1190

utylitaryzm u Woltera absolutyzm u Hobbesa suwerenność u Schmitta koncepcja ustroju u Monteskiusza nominalizm...

Jeremy Bentham i jego koncepcja wolności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1610

mieszczańską był najwybitniejszym po Locke'u przedstawicielem utylitaryzmu (utylitaryzm, w jego mniemaniu...

Kodyfikacja prawa karnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1064

→ utylitaryzm społeczny (osiągnięcie za pomocą kary pożytecznych dla społeczeństwa celów, jak: zapobieganie...

Fichte, Hegel - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1050

ekonomicznego na grunt ustrojowy. Wpływ indywidualizmu, racjonalizmu i utylitaryzmu. Te pojęcia trzeba znać...

Wykład - oświecenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Cywilizacje i religie współczesnego świata
Pobrań: 70
Wyświetleń: 693

, utylitaryzm, afirmacja autonomii ludzkiego umysłu, który nie chciał przyjmować nic na wiarę. Korzyści z życia...