Utopia - strona 2

Robert Nozick

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1050

uniwersytetu Columbia, "Anarchy, State and Utopia" - polemika z ideami sprawiedliwości społecznej Rawlsa...

Zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dariusz Makia
 • Doktryny pedagogiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 861

Bodin Doktryny reformacji Doktryny odrodzenia. Ratio Status. Utopie. Doktryna polskiego odrodzenia...

Pedagogika postmodernizmu

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Ewa Tłuczek-Tadla
 • Pedagogika
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2408

nowych utopijnych wizji ludzkiego szczęścia. Te utopie są reakcją na rozczarowanie utopiami, które miały...

J. Wiklef, T. Morus, F. Bacon

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Eryk Kusz
 • Filozofia angielska i amerykańska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917

-dyplomata, maz stanu -utopia jako krytyka ustroju angielskiego -protodemokratyczny charakter utopii...

Pojęcie ideologii i struktura- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1064

radykalne zmiany, utopie zmiany realne, ideologie mające szanse urzeczywistnienia „Ideologia i Utopia...