Utarg krańcowy - strona 6

Rynek doskonale konkurencyjny-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 413

utargiem krańcowym a elastycznością popytu zachodzi współzależność, nazywana relacją Amorosa - Robinsona...

Rynek doskonale konk

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1078

utargiem krańcowym a elastycznością popytu zachodzi współzależność, nazywana relacją Amorosa - Robinsona...

Koszty a produkcja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

na poziomie, przy którym koszt krańcowy zrównuje się z utargiem krańcowym. Oznacza to maksymalizację zysku...

Doskonała konkurencja

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Paweł Bogacz
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

przy rozmiarach produkcji wyznaczonych przez punkt zrównania się kosztu krańcowego z utargiem krańcowym...

Testy mikroekonomia dr.S.Swaźdźba

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Stanisław Swadźba
 • Mikroekonomia
Pobrań: 2695
Wyświetleń: 8036

okresie przedsiębiorstwo wybiera poziom produkcji, przy którym utargi krańcowe (MR) zrównają...