Przedsiębiorstwo i rynek w konkurencji doskonałej i niedoskonałej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedsiębiorstwo i rynek w konkurencji doskonałej i niedoskonałej - strona 1 Przedsiębiorstwo i rynek w konkurencji doskonałej i niedoskonałej - strona 2 Przedsiębiorstwo i rynek w konkurencji doskonałej i niedoskonałej - strona 3

Fragment notatki:


W9 - Przedsiębiorstwo i rynek w konkurencji doskonałej i niedoskonałej PLAN : Rynek doskonale konkurencyjny - podstawowe pojęcia Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej Przedsiębiorstwo i rynek w konkurencji niedoskonałej Czysty monopol - poziom produkcji zapewniający zysk maksymalny w monopolu Przedsiębiorstwo i rynek w konkurencji doskonałej i niedoskonałej - podsumowanie 1. Rynek doskonale konkurencyjny - podstawowe pojęcia Rynek doskonale konkurencyjny - to taki, gdzie zarówno sprzedający, jak i kupujący uznają, że ich decyzje dotyczące kupna i sprzedaży nie wpływają na poziom ceny rynkowej.
Konkurencja - proces za pomocą którego uczestnicy rynku dążą do realizacji swych interesów, próbują przedstawić korzystniejsze od innych oferty pod względem ceny, jakości lub innych charakterystyk wpływających na decyzje zawarcia transakcji [M. Kujda...].
***
Struktura rynku - jest opisem zachowań kupujących i sprzedających na rynku. Dotyczy ona takich zagadnień jak: W jakim stopniu rozmiary i liczba przedsiębiorstw w danej gałęzi wpływają na analizę zagadnień dotyczących popytu i podaży? Jaka jest specyfika pojawiania się rynków monopolistycznych?
Gałąź - zbiór wszystkich przedsiębiorstw wytwarzających ten sam produkt. Wielkość produkcji gałęzi to suma produkcji wszystkich przedsiębiorstw.
Założenie: Przedsiębiorstwo działające w gałęzi doskonale konkurencyjnej może sprzedać dowolną ilość produktu po ukształtowanej cenie rynkowej. Krzywa popytu na jego pr odukt jest pozioma. bowiem Tylko w warunkach doskonałej konkurencji jednostki (konsumenci) mogą podejmować decyzje, traktując cenę jako zmienną niezależną od ich działań.
Krzywa popytu na produkty przedsiębiorstwa działającego w warunkach konkurencji doskonałej Aby jednak popyt na wyroby przedsiębiorstwa kształtował się zgodnie z powyższym twierdzeniem, gałąź musi charakteryzować się czterema cechami ( rynek doskonały ):
Istnieniem wielu przedsiębiorstw , z których każde ma znikomy udział w produkcji całej gałęzi;
Standardowym, jednorodnym produktem (tworzy on bowiem bazę do analizy danej gałęzi);
Dysponowaniem przez klienta

(…)

… produktem (tworzy on bowiem bazę do analizy danej gałęzi);
Dysponowaniem przez klienta doskonałą informacją (rozeznaniem), co do jakości produktu, pozwalającą mu uznać, że identyczne wyroby różnych przedsiębiorstw są rzeczywiście takie same;
Swobodą wejścia i wyjścia, która sprawia, że istnieją przedsiębiorstwa nie mają uzasadnienia tworzenia wzajemnych porozumień.
Podsumowanie:
W gałęzi doskonale konkurencyjnej każde przedsiębiorstwo styka się z poziomo położoną krzywą popytu na swoje wyroby przy cenie ustalonej na rynku.
2. Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej
Ogólna zasada MC = MR (koszt krańcowy = utargowi krańcowemu) jest prawdziwa również w przypadku przedsiębiorstw działających w warunkach doskonałej konkurencji.
Jednakże, szczególną cechą konkurencji doskonałej jest stosunek między utargiem krańcowym a ceną. Założenie:
Ponieważ sprzedaż dodatkowych jednostek produktu nie wywiera żadnego wpływu na dotychczasowy utarg, to przychód krańcowy produktu jest po prostu równy uzyskanej cenie.
MR = P (cena)
Krzywa podaży przedsiębiorstwa w krótkim okresie:
Warunek krańcowy, wyznaczający optymalny poziom produkcji (SMC jest krótkookresową krzywą podaży) można zapisać następująco:
SMC = MR = P
Krótkookresowe decyzje kształtujące produkcję przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej Krzywa podaży przedsiębiorstwa w długim okresie:
Takie same zasady (perspektywa krótkookresowa) stosujemy przy konstruowaniu długookresowej krzywej podaży przedsiębiorstwa działającego w warunkach konkurencji doskonałej.
W długim okresie przedsiębiorstwo wycofuje się z danej gałęzi…
… krzywą podaży (SRSS) przedsiębiorstwa jest krzywa SMC powyżej punktu A;
długookresową krzywą podaży (LRSS) - krzywa LMC powyżej punktu C.
Wtedy możemy wskazać, że:
P1 jest ceną zamknięcia w krótkim okresie
P3 jest ceną wejścia i wyjścia w długim okresie
Krzywe podaży przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego w krótkim i długim okresie Decyzje kształtujące podaż przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji…
… produkcji, lecz także od działań konkurentów z tej gałęzi. Gałąź, w której panuje konkurencja monopolistyczna, składa się z wielu dostawców wytwarzających produkty, będące bliskimi substytutami. Każde z przedsiębiorstw ma ograniczoną możliwość wpływania na ceny własnych produktów.
Zmowa - jawne lub tajne porozumienie między funkcjonującymi przedsiębiorstwami, które ma na celu uniknięcie wzajemnej…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz