Urząd patentowy - strona 5

Wynalazek, twórca - wykład

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • prof. dr hab. Marian Kępiński
  • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 672

to nie rozstrzyga tego urząd patentowy tylko proces cywilny. Twórczość równoległa - art. 18 PWP zgłoszenia...

Pojęcie organu ochrony prawnej-opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Marcin Wielec
  • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 826

przynajmniej jednej z cech sądów w znaczeniu materialnym, np. komisja prawa autorskiego, izba morska, urząd...

Cyberprzestępczość-opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Grażyna Szpor
  • Technologie internetowe
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1057

przez Urząd Patentowy RP i chronią one określone dobra, dopóki nie wygasną lub nie zostaną unieważnione...