Urząd konsularny - strona 3

Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej- wykład 7

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Anna Trocka
 • Teoria i praktyka współczesnej dyplomacji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 868

Przedstawiciela współpraca z dyplomacją krajową URZĘDY KONSULARNE: Nawiązanie i utrzymanie stosunków konsularnych...

Prawo dyplomatyczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 896

- to wszystkie pisma, dokumenty, korespondencje, książki, filmy, taśmy magnetofonowe i rejestru urzędu konsularnego...

Żołnierze zawodowi i cudzoziemcy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

i którzy są zatrudnieni w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, misjach, misjach specjalnych...

Konsulat honorowy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wasiński
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1148

zawodowych, np. honorowym urzędom konsularnym nie przysługuje przywilej nietykalności. Zgodnie z Konwencją...

Stosunki konsularne - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Wasiński
 • Prawo dyplomatyczne i konsularne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 679

lub do kasy polskiego urzędu konsularnego, w kwocie stanowiącej równowartość wnioskowanej pomocy finansowej...