Upłynnienie gruntu - strona 3

Budownictwo ziemne-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Budownictwo ziemne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1939

; - zapewnienie odpowiedniego odwodnienia (woda to dodatkowy ciężar, upłynnienie gruntu, zimą zamarznięcie...

Uziarnienie gruntów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Mgr inż. Zofia Zięba
 • Mechanika gruntów
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2177

drobne) Wskaźnik SFR stosowany jest jako jedno z kryteriów wyróżniających gruntów na upłynnienie. ...

Spiekanie gruntu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1386

stabilizowania: terenów osuwiskowych, pionowych ścian wykopów, gruntów wrażliwych na upłynnienie...

Materiały drogowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Utrzymanie dróg
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1183

poszczególne ziarna kruszywa lub cząstki gruntu w jedną całość. Do lepiszczy bitumicznych należą asfalt, smoła...

Tiksotropia gruntów - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. A. Kuchler
 • Geotechnika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

uplastycznienie gruntu, a nawet jego upłynnienie. Na rysunku 10.1 przedstawiono, wg Ackermana, krzywą rozdziału...