Tiksotropia gruntów - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tiksotropia gruntów - wykład - strona 1 Tiksotropia gruntów - wykład - strona 2 Tiksotropia gruntów - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Tiksotropia gruntów
Zdolność pewnych układów koloidalnych (koloidów) do rozrzedzania się pod wpływem drgań, wibracji, wstrząsów itp., a następnie powrotu do stanu poprzedniego, gdy działanie to ustanie, nazywa się tiksotropią. Termin ten wprowadził w 1927 r. Peterfi. Grunty spoiste zawierające koloidalne cząstki iłowe (d

(…)

…. Zakłada się, że na Powierzchni cząstek istnieją ładunki ujemne, a na krawędziach i w narożach ładunki dodatnie. Gdy pozostawi się grunt w spokoju, cząstki iłowe w środowisku wody obracają się pod wpływem sił elektrycznych tak, że krawędzie i naroża cząstek z ładunkami dodatnimi do­tykają płaszczyzn cząstek, gdzie są ładunki ujemne (rys. 10.2a). Gdy grunt poddamy, np. wi­bracji, to zmienia się położenie…
… ona nawet wtedy, gdy szkielet tych gruntów składa się z cząstek znacznie większych od koloidalnych, np. z cząstek pyłowych lub drobnego piasku. Cząstki iłowe i ko­loidalne, tworząc pomiędzy większymi cząstkami i ziarnami tiksotropowe spoiwo w postaci ciągłej siatki przestrzennej, nadają gruntowi spoistość i wytrzymałość. Struktura tikso-tropowa spoiwa gruntu może być naruszona wskutek drgań, wstrząsów itp., które powodują znaczne uplastycznienie gruntu, a nawet jego upłynnienie. Na rysunku 10.1 przedstawiono, wg Ackermana, krzywą rozdziału gruntów tiksotropowych i nietiksotropowych.
Strukturę tiksotropową cząstek iłowych pokazano na rys. 10.2a. Zjawisko tiksotropii obserwuje się na budowach, gdy pod wpływem wibracji powodowanej przez gąsiennice spycharek czy koparek grunt, np. w wykopie, uplastycznia się lub upłynnia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz