Umowa rachunku bankowego - strona 5

WYKONYWANIE BUDŻETU

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Łukasz Pikuła
 • Prawo finansowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 917

państwa jest prowadzona w ramach umowy rachunku bankowego. OBEJMUJE: - PROWADZENIE CENTRALNEGO RACHUNKU...

Zmiany podmiotowe więzi obligacyjnej.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714

, gwarancyjne) - wyłączenie odnosiłoby się m.in. do umowy rachunku bankowego. [patrz: artykuł w Rzeczpospolitej...

Egzekucja z rachunku bankowego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

z tytułu umowy rachunku bankowego. bank- dłużnik zajętej wierzytelności Rodzaje rachunków bankowych...

Prawo bankowe - 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Marcin Liberadzki
 • Prawo bankowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1106

na: ! a) zawieraniu i zmianie umów rachunków bankowych wg wzoru zatwierdzonego przez bank, ! b) zawieraniu i zmianie...

Prawo bankowe - 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Marcin Liberadzki
 • Prawo bankowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1001

egzekucji z r.b. Obowiązki banku i posiadacza rachunku ! Przy umowie rachunku bankowego zawartej na czas...

Wykład - wzorce umowne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1708

. 3841. dotyczy wzorca wydanego w czasie trwania stosunku prawnego np. umowy rachunku bankowego, chodzi...

Rachunek bankowy - definicja i rodzaje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Mirosława Capiga
 • Bankowość
Pobrań: 154
Wyświetleń: 980

Rachunek bankowy: Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku...

Test1 A i B

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krzysztof Buk
 • Prawo finansowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

4. Przez zawarcie umowy rachunku bankowego, bank zobowiązuje się do: d. przechowywania środków...

Egzekucja z rachunków bankowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

, której dłużnikiem wobec zobowiązanego jest bank prowadzący jego rachunek. Umowa rachunku bankowego nie ma charakteru...