Zmiany podmiotowe więzi obligacyjnej.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zmiany podmiotowe więzi obligacyjnej. - strona 1 Zmiany podmiotowe więzi obligacyjnej. - strona 2 Zmiany podmiotowe więzi obligacyjnej. - strona 3

Fragment notatki:

Zmiany podmiotowe więzi obligacyjnej. I Zagadnienia wstępne. Personalizacja i depersonalizacja węzła obligacyjnego. Ewolucja sposobu powiązania dłużnika z wierzycielem:
Od personalizacji w prawie rzymskim (zakaz zmian podmiotów stosunku obligacyjnego).
Do depersonalizacji w czasach współczesnych (możliwość zmian stron stosunku obligacyjnego). Pojawienie się papieru wartościowego (wierzytelność i dług jest mobilny) stanowi zakończenie procesu depersonalizacji.
Przyczyny depersonalizacji:
Komercjalizacja wierzytelności (staje się składnikiem każdego majątku), przyspieszenie, potanienie obrotu.
[handluje się wierzytelnościami, a nie długami]
Konsekwencje depersonalizacji:
Depersonalizacja doprowadziła do pojawienia się różnych instytucji prawnych opartych na cesji:
Factoring.
Forfaiting. Suplement informacyjny. Dotyczy uprzywilejowania niektórych wierzycieli w dochodzeniu roszczeń. Chodzi o bankowy tytuł egzekucyjny (BTE), nad którym toczy się dyskusja o jego ograniczeniu. Kilka miesięcy temu rząd przedstawił projekt ograniczenia BTE. Przyczyny ograniczenia tkwią w dotychczasowej praktyce banków. Pojawiły się udokumentowane przypadki nadużywania BTE wobec konsumentów. Stąd pojawiła się propozycja przedmiotowego ograniczenia BTE, który byłby powiązany z wierzytelnościami wynikającymi tylko z niektórych czynności bankowych (umowy kredytowe, gwarancyjne) - wyłączenie odnosiłoby się m.in. do umowy rachunku bankowego. [patrz: artykuł w Rzeczpospolitej z 12.01.2011]
1997 - BTE w Prawie bankowym.
2005 - TK uznał konstytucyjność BTE.
2010 - znów dyskusja nad BTE, 2 tendencje: do zniesienia BTE lub ograniczenia przedmiotowego BTE.
BTE (TK to stwierdził) przypomina konstrukcyjnie notarialny tytuł egzekucyjny (art.777 kpc). Usunięcie BTE (art. 96 - 97 Prawo bankowe) oznaczałoby możliwość posługiwania się przez banki notarialnym tytułem egzekucyjnym, a kto by poniósł tego koszty? Konsument. Niedawno o BTE starały się też SKOKi, jednak projekt upadł. Zmiany podmiotowe a zasada tożsamości więzi obligacyjnej. Zasadą prawa polskiego jest to, że zmiana podmiotu więzi obligacyjnej (po stronie wierzyciela lub dłużnika) nie zmienia tożsamości jurydycznej stosunku obligacyjnego. Mimo zmiany podmiotowej, stosunek w tym zakresie nie ulega zmianie (ważne reguły prawa cywilnego). Sens zasady - mimo zmiany podmiotowej, pomiędzy nowymi podmiotami stosunku obligacyjnego istnieje jurydycznie tożsamy stosunek obligacyjny. Zasada ta jest ściśle związana z zasadą sukcesji singularnej.
Niesie to za sobą wiele praktycznych skutków:
W zakresie zarzutów.


(…)

…, jeżeli dopuszczalna to zawsze ex contractu (3531).
5. Subrogacja umowna.
Bardzo sporne:
a. Negacja takiej konstrukcji.
b. Możliwość zastosowania (SN dopuścił kilka razy).
B. Po stronie dłużnika.
1. Przejęcie długu rozłączne.
Art. 519 - 525 kc.
2. Przejęcie długu kumulatywne (przystąpienie do długu).
Umowne - zawsze dopuszczalne.
Ex lege - gdy ustawa tak stanowi, np. art. 554 zbycie przedsiębiorstwa.
C. Zmiana po obu stronach.
1. Wstąpienie w stosunek obligacyjny ex lege.
Np. 625-626 (zmiana kontraktującego), 678 (zmiana wynajmującego w trakcie najmu).
2. Zmiana obu stron jednocześnie.
Nie ma regulacji ogólnej, ale jest dopuszczalne ex contractu przy jednoczesnym zastosowaniu cesji i przejęcia długu (często stosowane).
Nowy podmiotowo, tożsamy przedmiotowo.
Źródła przekształceń podmiotowych.
Umowa.
Ex lege.
Orzeczenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz