Rachunek bankowy - definicja i rodzaje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek bankowy - definicja i rodzaje - strona 1 Rachunek bankowy - definicja i rodzaje - strona 2 Rachunek bankowy - definicja i rodzaje - strona 3

Fragment notatki:

Rachunek bankowy :
Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku na czas oznaczony lub nieoznaczony:
Do przechowywania jego środków pieniężnych
Do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych
+ funkcja kredytowa
Rodzaje rachunków bankowych :
Rachunki rozliczeniowe - w tym bieżące i pomocnicze,
Rachunki lokat terminowych
Rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, rachunki terminowych lokat oszczędnościowych
Rachunki powiernicze
Rozliczenia pieniężne za pośrednictwem banku :
Mogą być przeprowadzane za pośrednictwem banków, jeżeli przynajmniej jedna ze stron rozliczenia (dłużnik lub wierzyciel) posiada rachunek bankowy
Rozliczenia pieniężne przeprowadza się gotówkowo lub bezgotówkowo za pomocą papierowych lub elektronicznych nośników informacji.
Rachunki rozliczeniowe, rachunki lokat terminowych mogą być prowadzone wyłącznie dla:
Osób prawnych
Jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale zdolność prawną
Osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową.
Rachunki oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, rachunki terminowych lokat oszczędnościowych mogą być prowadzone wyłącznie dla:
Osób fizycznych
Szkolnych kas oszczędnościowych
Pracowników kas zapomogowo-pożyczkowych
Rozliczenia pieniężne :
Uwarunkowane :
Akredytywa
Inkaso dokumentowe
Nieuwarunkowane :
Czek
Przelew
Weksel
Tradycyjne :
Polecenie przelewu
Polecenie zapłaty
Czeki
Elektroniczne :
Home banking
Karty płatnicze
Bankowość mobilna
Rozliczenia pieniężne :
Gotówkowe :
Czek gotówkowe
Wpłata gotówki na rachunek wierzyciela
Bezgotówkowe :
Polecenie przelewu
Polecenie zapłaty
Czek rozrachunkowy
Karta płatnicza
Przelewy transgraniczne
Rozrachunek międzybankowy - dokonywane na terenie Polski przemieszczenie środków pieniężnych w złotych lub euro, pomiędzy rachunkami banków a kontami własnymi NBP, bądź innego banku, prowadzącego rachunki banków, w celu wykonania zobowiązania powstałego z tytułu dokonania rozliczeń pieniężnych pomiędzy:
Bankami
Klientem banku a innymi bankami
Klientem banku a posiadaczem rachunku w innym banku
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. :
Działalność operacyjną rozpoczęła w 1993 rok
Misja: „wspieramy kreowanie nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki, realizując bezpieczną i niezawodną elektroniczną wymianę informacji, w tym zakresie rozliczeń międzybakowych.”

(…)

… z budową Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA)
System SZAFIR:
System zarządzania certyfikatami kluczy publicznych, w ramach, którego KIR S.A. świadczy usługi związane z podpisem elektronicznym,
KIR S.A. jest podmiotem, który może wydawać certyfikaty kwalifikowane, służące do weryfikowania „bezpiecznych podpisów elektronicznych” równoważnych z mocy prawa podpisom własnoręcznym
KIR S.A. uruchomiła…
bankowości elektronicznej,
Całkowicie eliminuje papierowe faktury i rachunki, w kontaktach pomiędzy dostawcą masowych usług a ich odbiorcą.
Usługa PayByNet:
System bezpośrednich, bezpiecznych i gwarantowanych płatności internetowych na rzecz branży e-commerce i sektora publicznego,
Obecnie najszybszy sposób płatności w Internecie
Usługi SWIFT - usługi SWIFT Sernice Buremu:
Usługa uruchomiona 1 września 2005…
…, który działa od 1993 roku, a od lipca 2004 roku realizuje wszystkie rozliczenia międzybankowe.
Umożliwia rozliczanie płatności detalicznych, denominowanych w złotych, takich jak: polecenie przelewu, płatności z ZUS, podatkowe, polecenie zapłaty, czeki.
System rozrachunku netto, w którym zlecenia wystawiane do zaksięgowania na rachunkach banków są rezultatem kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań baków…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz