Umowa poręczenia - strona 7

Bankowość - nadzór - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 518

zalicza się; Poręczenie osobiste spłaty /bezterminowe i terminowe / - w umowie poręczenia poręczyciel...

Polski system bankowy - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

gwarancji bankowej. Umowa poręczenia powstaje przez złożenie Oświadczeń woli: -poręczyciela o udzieleniu...

Prawo cywilne3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1148

, przy umowie poręczenia forma dla celów dowodowych - jest ona obligatoryjna jeżeli przedmiotem umowy...

Finanse publiczne - Umowa o dożywocie - Dochody publiczne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Borodo
 • Finanse publiczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 749

FINASE PUBLICZNE 1. Pojęcie środków publicznych- * dochody publiczne, * środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nie podlegające zwrotowi, * przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu teryto­rialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów pu­blicznych pochodzące: a) z...

Prawo bankowe

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 105
Wyświetleń: 924

jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym. Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać...

Podatki - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 686

, umowa zamiany rzeczy i praw majatkowych, ustanowienie hipoteki, umowa pożyczki, umowa poręczenia, umowy...