Umowa o dzieło konsensualna - strona 9

Prawo cywilne1

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1078

i umową konsensualną. Rodzi zobowiązanie do wykonania obustronnych ekwiwalentnych świadczeń. Prócz...

Prawo umów I

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

konsensualnego (od konsensusu). Jeżeli do zawarcia umowy wystarczy zgoda stron, to powstaje kontrakt uznawany...

Zgaśnięcie zobowiązań

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Kinga Machowicz
  • Prawo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

stanowiła ekwiwalent zbywanej rzeczy lub prawa. Umowa sprzedaży jest umową konsensualną (nawet sprzedaż...

Wzór-Umowa licencyjna 2

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

dzieła będącego przedmiotem niniejszej umowy. Przez jednorazowe opublikowanie dzieła, w rozumieniu...