Istota umowy komisu - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota umowy komisu - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Istota umowy komisu
9Istota umowy komisu polega na tym, że osoba przyjmująca zlecenie (komisant) zobowiązuje się do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych w imieniu własnym, lecz na rachunek osoby dającej zlecenie (komitenta). Świadczenie komisanta dokonywane jest za wynagrodzeniem płatnym przez komitenta, które ma najczęściej charakter prowizyjny. Działanie w imieniu własnym oznacza, że podmiotem praw i obowiązków umowy zawartej z osobą trzecią będzie komisant. Jednakże działa on na rachunek komitenta, przez co należy rozumieć, że na niego komisant jest zobowiązany przenieść prawa uzyskane wskutek zawarcia umowy z osobą trzecią, a komitent zobowiązany jest zwolnić komisanta ze zobowiązań zaciągniętych przez niego. Gospodarcze skutki umów zawartych przez komisanta z osobami trzecimi dotykają zatem przede wszystkim komitenta.
9Przedmiotem umowy komisu może być jedynie dokonywanie pewnych określonych czynności prawnych (zawieranie umów sprzedaży jako sprzedający lub kupujący), a ponadto przedmiotem świadczenia mogą być wyłącznie rzeczy ruchome. Ograniczenie to należy traktować ściśle: przedmiotem umowy komisu nie może być dokonywanie na rachunek komitenta innych czynności prawnych niż umowa sprzedaży czy też zawieranie umów sprzedaży w odniesieniu do przedmiotów innych niż rzeczy ruchome (np. papierów wartościowych [4] ).
9Umowa komisu należy do grupy umów o pośrednictwo handlowe oraz umów o świadczenie usług. Gospodarcza użyteczność tego typu umów polega na pośredniczeniu w zawieraniu umów między podmiotami chcącymi sprzedać określone rzeczy ruchome a ich potencjalnymi nabywcami. Co charakterystyczne, to komisant (przyjmujący zlecenie), a więc pośrednik, jest stroną umowy zawartej z osobą trzecią, a nie zlecający, czyli komitent. Z uwagi na spore podobieństwo obu umów, umowę komisu uważa się za pewien specyficzny rodzaj umowy zlecenia. W związku z tym dopuszczalne jest stosowanie do umowy komisu w drodze analogii przepisów o zleceniu.
Umowa komisu jest umową handlową (przynajmniej jedną jej stroną musi być przedsiębiorca), odpłatną, konsensualną i wzajemną [5] .
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz