Umowa konsensualna prawo cywilne - strona 9

Prawo umów I

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

Prawo umów - zobowiązania ex contractu 1. Długo nie było teorii umowy jako takiej. Rzymscy...

Akty prawodawcze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1834

prawa Rodzaje: Konstytucja, ratyfikowane Umowy Międzynarodowe, ustawy i rozporządzenia, akty prawa...

Forma i treść testamentu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1057

- opiera się na traditio (jedna ze stron musi dać coś drugiej) 3) umowa konsensualna - brak wymogu...

Prawo gospodarcze- zaliczenie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 749

.w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego. 8.Ewentualne spory...

Prawo umów V

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910

w antycznej praktyce prawnej szukano różnych typów umowy. (Edyk to praktyka) Inne modele podziału Edykt...

Zmiana statutu rzeczowego - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo prywatne międzynarodowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

, którego prawo nadaje umowie o przeniesienie własności charakter umowy konsensualnej). Należy oczekiwać ponownego...

Prawo bankowe - 2

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Marcin Liberadzki
 • Prawo bankowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1015

rozliczeń pieniężnych ! Umowa konsensualna, wzajemna, dwustronnie zobowiązująca, odpłatna ! Środki...