Umowa konsensualna prawo cywilne - strona 7

Podział czynności prawnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1092

z sobą także rozporządzenie prawem (np. umowa sprzedaży, darowizny, zamiany). 5) Po piąte, niektóre czynności prawne mogą mieć...

Przedawnienie roszczeń deliktowych.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

postanowienia umowy). 3. Przymiotniki - kwalifikacja umowy, np. umowa zobowiązująca, realna, konsensualna...

Socjalizacja prawa zobowiązań

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2114

z kodeksów - przeważają umowy konsensualne 2) socjalizacja prawa obowiązań ma miejsce w przypadku umowy...

Sprzedaż - referat

Pobrań: 28
Wyświetleń: 1372

ęłęóSprzedaż - to rodzaj umowy prawa cywilnego, w której: ...sprzedawca zobowiązuje się przenieść...

Prawo handlowe - umowa spedycji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 903

może przy tym występować w imieniu dającego zlecenie. Umowa spedycji w postaci nadanej jej przez kodeks cywilny...

Wstęp do prawa cywilnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Przemysław Sobolewski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1449

)  Umowy międzynarodowe (+ prawo europejskie)  Ustawy polskie (najważniejszy: kodeks cywilny z 1964...

Prawo handlowe - umowa dzierżawy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 574

dzierżawy i umowy najmu spowodował, że ustawodawca ograniczył się w kodeksie cywilnym jedynie do regulacji...

Nabycie i utrata własności

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Tomasz Pałdyna
 • Prawo rzeczowe
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1274

§ 2, gdy umowa zawarta jest z warunkiem lub terminem; też w przypadku prawa pierwokupu; wola stron...