Umowa konsensualna prawo cywilne - strona 34

Prawo cywilne zagadnienia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawo cywilne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 966

- w prawie cywilnym zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. Umowy...

Zamówienia publiczne

 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3220

umów prawo zam. publ. odsyła do stosowania przepisów kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego...

Prawo - pytania(sem I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Witold Chałupczak
 • Prawo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1673

sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową kupujący ma: 2 miesiące Podmiotem prawa cywilnego...

Prawo gospodarcze - J. Kaszyński

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
 • mgr Jacek Kaszyński
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3822

inne spółki - na podstawie umowy. - Spółka cywilna regulowana jest przepisami kodeksu cywilnego. Umowę spółki...

Koasekuracja - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2422

) Konsensualną (dochodzi do skutku na podstawie złożenia przez strony umowy zgodnych oświadczeń woli) Nienazwaną...

Wzór-Umowa sprzedaży

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1862

umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. §9 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących...

Historia państwa i prawa - wykład 4

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 742

Przeniesienie własności nieruchomości składało się początkowo z dwóch aktów prawnych umowa realna między zbywcą...