Ujęcie wody - strona 3

Zabezpieczenia przeciwwodne

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
 • Podstawy budownictwa podziemnego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

i wyposażenie budowli. Są dwie możliwości rozwiązania tego problemu: ujęcie wody i odprowadzenie...

Lokalizacja wodomierza

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1008

. kończy się wodomierzem (np. wodom. studzienne, domowe, na ujęciach wody, na hydroforniach),po drodze...

Strefy ochrony ujęć

 • Politechnika Gdańska
 • Wodociągi i kanalizacje
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

rzeki odpowiadającym 12h czasowi przepływu przy stanie średnim niskim *w przypadku ujęć wód z rzek...

Ochrona wód - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1309

wodę) Teoretyczne bo ani jednego w Polsce Strefa ochronna ujęć wody: Dla ochrony istniejącego ujęcia...

Pytania z wodociągów- kolokwium

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 903

: Źródło wody Ujęcie wody -ujęcie wód powierzchniowych stojących lub płynących, ujęcie wód podziemnych...

Wykopy i odwodnienia-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Planowanie i realizacja budowy
Pobrań: 434
Wyświetleń: 3241

- płytkie (8m), średnie (do 20m), głębokie (pow. 20m) Ze względu na sposób ujęcia wody gruntowej - studnie...

Podział melioracji-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Leszek Pływaczyk
 • Nawodnienia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2912

doliny - utrzymanie równowagi przekroju cieków zapewnienie warunków do ujęcia wód w odpowiedniej jakości...

Gospodarka wodna w przemyśle-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Jerzy Piotrowski
 • Gospodarka wodna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 434

być pokrywane z ujęć wód powierzchniowych a w przypadku ich braku z ujęć wód podziemnych. Kierunki działań...