Techniczne sposoby zaopatrzenia w wodę zakładów przemyłowych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 371
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Techniczne sposoby zaopatrzenia w wodę zakładów przemyłowych-opracowanie - strona 1 Techniczne sposoby zaopatrzenia w wodę zakładów przemyłowych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Techniczne sposoby zaopatrzenia w wodę zakładów przemysłowych:
system otwarty: polega na poborze wody powyżej budowli piętrzącej i pompowaniu wody do wieży ciśnień skąd woda doprowadzana jest na teren zakładu. Woda po wykorzystaniu może być odprowadzana bezpośrednio do rzeki poniżej ujęcia lub odprowadzana do oczyszczalni ścieków. Jeśli jakość wody w rzece nie odpowiada parametrom wody do produkcji to pomiędzy ujęciem a zakładem instaluje się urządzenie do uzdatniania wody. rzeka ujęcie wody
budowla piętrząca
system zamknięty:
woda z ujęcia pompowana jest do wieży ciśnień i dostarczana jest na teren zakładu po wykorzystaniu woda jest oczyszczana i ewentualnie chłodzona i pompowana do wieży ciśnień skąd ponownie na teren zakładu. Ten zamknięty obieg wody jest uzupełniany o wielkość strat w procesie produkcji oraz wielkość strat powstających w skutek nieszczelności na trasie przepływu wody, ponadto powstają straty na skutek czyszczenia urządzeń i przewodów.
ujęcie rzeka zalety obiegu zamkniętego:
znaczne zmniejszenie ilości wody pobieranej na ujęciu i związana z tym mniejsza wydajność źródła zaopatrzenia
mniejsze wymiary i koszty urządzeń ujęcia wody, pompowania, rurociągi doprowadzające wodę
zmniejszenie zużycia energii na doprowadzanie wody na teren zakładu
wady systemu zamkniętego:
konieczność budowy dodatkowych urządzeń do oczyszczania i chłodzenia wody oraz budowy pompowni II stopnia
konieczność chemicznego uzdatniania wody w celu zmniejszenia twardości wody krążącej w obiegu zamkniętym
większa liczba urządzeń i przewodów zwiększa możliwości ucieczki wody
może być wyższa temperatura wody chłodniczej dostarczanej do wydz. produkcyjnych
Niezależnie od wad system zamknięty jest powszechnie stosowany ze względu na oszczędność wody i potrzebną mniejszą wydajność źródła poboru wody.
wieża ciś.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz