Gospodarka wodna w przemyśle-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka wodna w przemyśle-opracowanie - strona 1 Gospodarka wodna w przemyśle-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Gospodarka wodna w przemyśle W Polsce dominuje zużycie wody na cele gospodarcze i przemysłowe i wynosi ono ok. 70% całkowitego zużycia wody w gospodarce narodowej. Największe ilości wody (60 - 70%) zużywa się w procesie chłodzenia urządzeń mechanicznych, pieców, łożysk itd. ok. 20% zużywa się na cele produkcyjne (woda jako surowiec, woda jako rozpuszczalnik lub woda do mycia produktów). W Polsce najwięcej wody zużywa przemysł paliwowo-energetyczny do wytwarzania energii elektrycznej i świetlnej (cieplnej). W następnej kolejności przemysł chemiczny i metalurgiczny. Zużycie wody do produkcji artykułów spożywczych ok. 100 hm3. Wiele zakładów wykazuje duże zużycie wody na jednostkę produkcji, wynika to z przestarzałych technologii oraz braku zamkniętych obiegów wody na terenie zakładu. Przy gospodarce wodą w przemyśle można wyróżnić następujące problemy:
dobór źródła zaopatrzenia w wodę
priorytet dostarczania wody (hierarchia potrzeb) odprowadzanie ścieków, wód oczyszczonych
woda jako środek chłodniczy
Tylko część zakładów zaopatruje się z ujęć własnych, większość z wodociągów komunalnych. W przypadku małych zasobów wodnych występuje problem priorytetów dostarczanie wody - kolejność dostarczania wody różnym zakładom przemysłowym. Problem hierarchii potrzeb występuje jaskrawo w sytuacjach ekstremalnych czyli suszy i w przypadku nadmiaru wody w czasie powodzi. W hierarchii potrzeb w pierwszej kolejności powinny być uwzględnione potrzeby ludności i zachowanie w korytach przepływu nienaruszalnego. Potrzeby wodne przemysłu winny być pokrywane z ujęć wód powierzchniowych a w przypadku ich braku z ujęć wód podziemnych.
Kierunki działań w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą w przemyśle to:
rozbudowa zamkniętych obiegów wody
wprowadzenie wodo oszczędnych technologii produkcji
ograniczenie korzystania z wody wodociągowej
zmniejszenie strat przy doprowadzaniu wody i w procesie produkcji
recyrkulacja - wtórne wykorzystanie wody w przemyśle
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz