Ułamek molowy - strona 10

note /search

Trójkąt Gibbsa - omówienie

  • Politechnika Warszawska
  • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 406
Wyświetleń: 3479

), reprezentuje wszystkie układy, o stałym stosunku ułamków molowych dwóch składników. W przypadku gdy mamy...

Ebulioskopia - ćwiczenie

  • Politechnika Warszawska
  • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 896

pary nad roztworem jest proporcjonalna do ułamka molowego składnika. Współczynnikiem proporcjonalności...

Test - bioprocesy

  • Uniwersytet Warszawski
  • Bioprocesy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 679

kmoli/s o stężeniu xF ułamka molowego składnika bardziej lotnego, wypływa natomiast D kmoli/s...

Równowagi fazowe w roztworach

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Technologia żywności
Pobrań: 98
Wyświetleń: 938

stosuje się stężenie zwane ułamkiem molowym i procent molowy. Ułamek molowy xi jest to stosunek liczby...

Zadania do kolokwium

  • Politechnika Warszawska
  • Temodynamika techniczna i chemiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1113

roztworem benzenu i izobutanolu, o ułamku molowym benzenu x1 = 0,2 w temperaturze 30 oC. Porównać wynik...