Tytuł zawodowy - strona 9

Kultura menadżerska

  • Uniwersytet Wrocławski
  • mgr Barbara Józefiak
  • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1358

, do której się zwraca oraz, mającego zastosowanie w danej sytuacji, tytułu zawodowego lub grzecznościowego Dawanie...

System polityczny RP - opracowanie

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • System polityczny RP
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1617

w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł zawodowy magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane...

Podstawy zarządzania

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2471

używać wszystkich tytułów zawodowych, funkcji w firmie, pełnego imienia i nazwiska. Są szczerzy...

Badanie sprawozdań fginansowych

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1344

biegłego rewidenta Ochrona prawna tytułu zawodowego „biegły rewident” Uprawnienia biegłego rewidenta (art...

Handel elektroniczny - prawo

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • dr Dariusz Szostek
  • Handel eletroniczny
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3857

Tematy poruszane w notatkach to m.in.: źródła prawa obrotu elektronicznego, umowy elektroniczne, aukcja i przetarg, negocjacje, elektroniczna forma czynności prawnych, forma elektroniczna w projekcie nowego kodeksu cywilnego, płatność dokonywana elektronicznie i faktura elektroniczna, ochrona konsu...