Kultura menadżerska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kultura menadżerska - strona 1 Kultura menadżerska - strona 2 Kultura menadżerska - strona 3

Fragment notatki:


Kultura menadżerska
WSTĘP Niniejsza praca zawiera podstawowe zasady zachowania się w świecie biznesu. Skorzystać z niej mogą wszystkie osoby, które chcą poznać tajniki dobrych obyczajów.
Informacje i przykłady pomogą czytelnikom poznać sposoby przyjmowania gości, zachowania się przy stole, przyjmowania interesantów oraz innych sytuacji spotykanych w codziennym życiu zawodowym.
Podobnie jak wszelkie procesy społeczne - reguły savoir vivre podlegają nieustannym przemianom. Zmiana ról obu płci, emancypacja kobiet, rozwój gospodarczy, otwarcie granic, nowe techniki komunikacji - wszystko to ma znaczący wpływ na kształtowanie zasad dobrego wychowania. Dobre maniery są konieczne, na co dzień i często decydują o sukcesie w życiu prywatnym i zawodowym.
W niniejszej pracy starałem się uwzględnić najważniejsze aspekty pracy kierownika, są w niej zawarte informacje, które przydadzą się każdemu menadżerowi. Jest w niej ujęte wszystko to, co najważniejsze w pracy i kontaktach zawodowych. Kiedy zdobędziesz umiejętności posługując się radami zawartymi w tym opracowaniu zrobisz to lepiej niż dotychczas. Niektóre z tych czynności są dość skomplikowane i trzeba je będzie przećwiczyć. Inne są proste i wystarczy je przeczytać, by móc je bez trudu stosować. W naszej pracy zawodowej nauczyliśmy się jednego: każdy kierownik ma swój własny styl pracy, i tak być powinno. I. KLUCZOWE UMIEJĘTNOSCI MENEDZERA Z KLASĄ Menedżer w ujęciu encyklopedycznym to osoba zarządzająca przedsiębiorstwem bądź wydzielonym obszarem jego działania . Termin wywodzi się z języka angielskiego od słowa menage - „zarządzać”, „kierować” i jest związany z wytworzeniem się tzw. kapitalizmu menadżerskiego, który charakteryzuje się powstaniem spółek anonimowego kapitału i oddzieleniem w związku z tym funkcji właścicielskich od funkcji zarządzania działalnością przedsiębiorstwa.
Menadżerami przyjęto się nazywać osoby upełnomocnione przez właścicieli przedsiębiorstwa do kierowania na bieżąco jego działalnością.
Menedżer jest pracownikiem pierwszej rangi, odpowiada za działalność przedsiębiorstwa i jego organizację, jakość produkcji, stan maszyn i urządzeń, dobór i doskonalenie pracowników. Ponosi dużą odpowiedzialność, ale korzysta też z szerszych uprawnień.
Od szefa wymaga się przede wszystkim wysokich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, przedsiębiorczości i zdolności organizacyjnych.
Oprócz wykonywanych rozlicznych ról menedżer musi mieć także umiejętności umożliwiające sukces:
koncepcyjne - to umysłowa zdolność koordynacji wszystkich interesów firmy, czyli analizowanie, interpretowanie i rozwiązywanie problemów.


(…)

… środka:
nasza informacja (właściciela telefonu) powinna być krótka, wypowiedziana naturalnym głosem,
sprawdzamy, telefonując z zewnątrz, czy sekretarka jest sprawna,
telefonując rozpoczynamy przekazywanie informacji po usłyszeniu sygnału,
podajemy godzinę rozmowy,
ewentualnie zaznaczamy, że oczekujemy telefonicznej odpowiedzi,
informujemy, kiedy można nas zastać w domu i podajemy swój numer telefonu
…: podpisy, załączniki, rozdzielniki. Pod tekstem, po prawej stronie umieszczamy stanowisko służbowe, a nieco niżej tytuł naukowy oraz imię i nazwisko osoby podpisującej.
Listy półoficjalne i prywatne
Najczęściej za pomocą listów półoficjalnych i prywatnych składa się życzenia z różnych okazji, kondolencje, podziękowania za okazaną życzliwość, itp. Poza sprawami o charakterze osobistym bywają…
…. W tym celu umieszcza się u dołu zdanie
Uprasza się o odpowiedź do dnia............. tel................... Niekiedy jednak gospodarze wyrażają prośbę o potwierdzenie, umieszczając u dołu karty zaproszeniowej skrót francuski - R. S. V.P. (proszę odpowiedzieć) oraz numer telefonu.
Na spotkanie, w którym uczestniczy stosunkowo mała liczba gości, zaprasza się z zasady telefonicznie. Obowiązek ten spoczywa na sekretarce. Jeśli gość potwierdzi swój udział, zaproszenie wysyła się jedynie dla przypomnienia. W takim przypadku przekreśla się skrót R.S.V.P. i numer telefonu, a nad nim dopisuje się P.M. (Pro memoria) - dla pamięci.
W przypadku jednak, gdy zaproszenie na spotkanie nastąpi bez uprzedniego telefonicznego uzgodnienia, na karcie zaproszeniowej skrót R.S.V.P. i numer telefonu nie będą przekreślone, wymaga…
… najmniejszych nieporozumień
Interesant zapowiedziany
Po wejściu interesanta sekretarka przestaje pisać na maszynie, odkłada długopis lub stara się szybko skończyć prowadzoną rozmowę telefoniczną i spoglądając na przybyłą osobę uprzejmym głosem zapytuje "Czym mogę służyć?". Po ustaleniu nazwiska interesanta zapowiedzianego prosi o zajęcie miejsca, następnie dyskretnie informuje szefa o przybyciu uprzednio…
…, wygłasza się krótkie przemówienie.
Jak zawsze pierwszy zabiera głos gospodarz. W tym czasie na tacach wnoszone są kieliszki napełnione szampanem, winem musującym lub białym winem wytrawnym.
Jako pierwsi kieliszki biorą gość i gospodarz - osoby podpisujące umowę, następnie osoby towarzyszące gościowi, na końcu inni uczestnicy uroczystości.
III. MODEL LIDERA TRANSFORMACY JNEGO
Liderem jest przywódca…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz