Tracja - strona 2

Historia Grecji - Filip II

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Historia Grecji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2051

sobie coraz rozleglejsze terytoria w Ilirii i Tracji. W Grecji dawni sojusznicy Teb zaczęli zwracać...

Tartatii - opis i symbolika

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Remigiusz Gawrych
  • Archeologia powszechna - eneolit i wczesny brąz
Pobrań: 14
Wyświetleń: 777

Półksiężyca. W krótkim odcinku czasu funkcjonuje na granicy Vinci i Tracji coś podobnego do protopisma...

Upadek imperium otomańskiego

  • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1260

”, obejmującej wschodnią Trację, zachodnie wybrzeże Azji Mniejszej, a nawet czarnomorskie wybrzeże Pontu...

Czas pokoju, dekady spokoju

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

, Tracji, Epirze i Albanii Grecy → zdobywają Saloniki, Janinę i Kawalę Serbowie i Czarnogórcy → Skaturi...

Zbrojny pokój w Europie (1871-1914)

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3199

. Koalicja zajęła m.in. Macedonię Grecką, Tracje, Kretę i Epir. Rokowania pokojowe podjęto w Londynie...