Towarzystwo funduszy inwestycyjnych - strona 8

Wybrane zagadnienia finansów - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 378

PAPIERY WARTOŚCIOWE   PAPIERY WARTOŚCIOWE, wszystkie dokumenty uosabiające prawa majątkowe przysługujące ich posiadaczowi; dzieli się je na papiery: o dochodzie stałym (np. obligacje) i zmiennym (np. akcje), imienne, na zlecenie (indos) i na okaziciela, uosabiające wierzytelności i in. prawa; p.w. s...

Wprowadzenie do ekonomii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Janusz Robert Łukasiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

(domów maklerskich, banków inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, maklerów i doradców...

Ekonomia - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 714

(domów maklerskich, banków inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, maklerów i doradców...

Ekonomia - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukasiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1484

(domów maklerskich, banków inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, maklerów i doradców...

Zabezpieczenia Społeczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zabezpieczenia Społeczne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2583

funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, z zastrzeżeniem...

Zarys spółek handlowych

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • mgr Maciej Gnela
 • Prawo handlowe
Pobrań: 294
Wyświetleń: 959

dla tej formy organizacyjnej jak np. towarzystwo funduszy emerytalnych, towarzystwo funduszy inwestycyjnych...