Test inteligencji - strona 7

Psychologia środowiskowa - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Sowińska
 • Psychologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 735

, gdyż jest to działanie celowe Testy: Są szybie i tanie - to jest ich główny atut Nie są doskonałe Testy inteligencji...

SKALA I - E ROTTERA

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2051

, preferowanie zadań sprawnościowych i unikanie losowych, wyższe wyniki w testach inteligencji, testach osiągnięć...

Koncepcje człowieka według J. Kozieleckiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Janina Baj
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1533

Zbiór materiału wg rozpiski do egzaminu z psycho Psychologiczne koncepcje człowieka według J. Kozieleckiego Józef Kozielecki , obok Tadeusza Tomaszewskiego i Janusza Rejkowskiego należy współtwórców nurtu psychologii poznania , która zaczęła się rozwijać w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulec...

Świadomość Notatki z ćwiczeń

 • dr Kinga Tucholska
 • Złożone procesy poznawcze
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1449

1. Świadomość Świadomość - zdawanie sobie sprawy przez osobę z własnego istnienia, doznań spostrzeżeń. Odmienne stany świadomości ( ASC ) SEN - naturalne powracające doświadczenie, podczas którego normalna świadomość zostaje zawieszona. Sen hipnagogiczny - występuje podczas pierwszych 5 minut ...

Psychologiczne koncepcje człowieka według J. Kozieleckiego-opracowanie...

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 231
Wyświetleń: 826

Zbiór materiału wg rozpiski do egzaminu z psycho Psychologiczne koncepcje człowieka według J. Kozieleckiego Józef Kozielecki , obok Tadeusza Tomaszewskiego i Janusza Rejkowskiego należy współtwórców nurtu psychologii poznania, która zaczęła się rozwijać w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia...

Rygoryzm i anarchizm metodologiczny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Magdalena Piłat - Borcuch
 • Metodologia badań empirycznych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1246

nasz wiek stał się poniekąd wiekiem „testokracji", ponieważ od 1905 r., w którym opublikowano pierwsze testy...