Teoria użyteczności założenia - strona 53

Wartość-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

dla tego człowieka - teoria użyteczności. Jest to, zatem czynnik subiektywny - podejście każdego człowieka...

Twierdzenie Heckschera Ohlina - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1008

zasobów Po raz pierwszy założenia teorii zostały opublikowane w artykule w 1919 roku przez szwedzkiego...

Wykład - Thomas Reid

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii nowożytnej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 518

za i przeciw Hume'owi: Smith, Price, Reid Adam Smith (1723-1790) Centralne miejsce w swojej teorii...

Notatki + referat o teorii Friedmana

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Joanna Kaczor
 • Polityka pieniężna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 4228

teorii ilościowej. Klasycy wychodzili z założenia, że każda produkcja tworzy dochody, które w całości...

Wykłady z filozofii

 • Politechnika Poznańska
 • Filozofia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1260

założenia 8. Etyka ogólna a etyka zawodowa (etyka inżynierska) a) pojęcie etyki zawodowej b) przesłanki...