Temperatura potencjalna

Pojęcia - adiabata i równowaga

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Jadwiga Maria Filipiak
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 959

suchej z poziomem (wysokością), gdzie panuje ciśnienie 1000 hPa, wyznacza temperaturę potencjalną θ...

TERMODYNAMIKA

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Zadroga
 • Meteorologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1442

stanu więc otoczenie szybciej się schładza; KONWEKCJA może być termiczna bądź dynamiczna; Temperatura...

Zagadnienia z wykładu z meteorologii

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. Jadwiga Maria Filipiak
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1449

, temperatura potencjalna, • typy termicznej równowagi pionowej atmosfery, • konwekcja termiczna, • inwersje...

Pojecia na egzamin

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Teresa Michałkiewicz
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1274

stanu więc otoczenie szybciej się schładza; KONWEKCJA może być termiczna bądź dynamiczna; Temperatura...

Meteorologia i klimatologia - wszystko

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Dariusz Gąsiorowski
 • Meteorologia i klimatologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

BUDOWA I SK AD ATMOSFERY ZIEMSKIEJ G ówne cechy atmosfery ziemskiej Atmosfera, czyli gazowa pow oka otaczaj ca Ziemi , stanowi fizyczn mieszanin gazów, które nie tworz ze sob zwi zków chemicznych. Gazy wchodz ce w sk ad powietrza w stosunku sta ym nazywane s sk adnikami atmosfery, natomiast ga...