Taryfa celna - strona 27

note /search

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - zagadnienia

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1274

Międz ynarodowe stosunki gospodarcze MSG- zajmują się przepływem siły roboczej, towarów, usług, kapitałów i wiedzy technicznej. MSG- jako dyscyplina naukowa opiera się na takich samych podstawach metodologicznych jak pozostałe dziedziny teorii ekonomii. Głównych przyczyn kształtowania się i rozw...

Rynki kapitałowe w dobie UE

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2198

. Świadczy o tym wzrost amerykańskich inwestycji w UE powiązany z ustanowieniem zewnętrznej taryfy celnej...

Integracja europejska

  • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2443

Integracja Europejska – wykł. dr Marta du VallPlan zajęć : ← Geneza i koncepcje integracji europejskiej ← Powstanie i rozwój wspólnot europejskich ← Unia europejska ← Instytucje UE/WE ← System prawny UE/WE ← Integracja gospodarcza WE/UE ← Unia gospodarcza i walutowa ← Polityka region...

Prawo wspólnotowe UE

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Prawo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 616

: wspólna taryfa celna i wspólna polityka handlowa Wspólny rynek: swobodny przepływ usług i czynników...

Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Prawo karne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1932

M. Levin przeciwko Staatssecretaris van Justitie z dnia 23 marca 1982, - Bettray przeciwko Staatssecretaris van Justitie z dnia 31 maja 1989, - Dieter Kraus przeciwko Land Baden-Württemberg z dnia 31 marca 1993, - Postępowanie karne przeciwko Bernardowi Keck i Danielowi Mithouard z dnia 24 listop...