Tarcie wewnętrzne - strona 24

Fizyka - egzamin

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Fizyka
Pobrań: 315
Wyświetleń: 6181

- sprężystości postaciowej G 0,83*1011 N/m2 - sprężystości objętościowej K 1,7*1011 N/m2 Lepkość -tarcie...

Elektrody

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1519

przyśpieszenia, jak długo siła ciężkości przewyższa tarcie wewnętrzne cieczy. Gdy te siły zrównają się, kulka...

Tworzywa sztuczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 203
Wyświetleń: 4851

oznaczenia przyjmuje się czas palenia 5 próbek. Własności fizykochemiczne Lepkość - to miara tarcia...

Metoda elementów skończonych 5

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metoda elemtów skończonych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1120

•pętla histerezy metale materiały z tarciem wewnętrznym (beton, ceramika, skały, grunty) W złoŜonych...

Cement i beton

 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3234

charakterystyka cementu i betonu CEMENT I BETONDodatki do cementuDodatki to surowce drobnoziarniste dodawane w ilości 5-35% masy cementu podczas urabiania mieszanki betonowej. Zadaniem dodatków jest modyfikacja właściwości cementu portlandzkiego w celu dostosowania go do wymagań przemysłu, utylizacj...

Ściąga z fizyki

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1820

- sprężystości postaciowej G 0,83*1011 N/m2 - sprężystości objętościowej K 1,7*1011 N/m2 Lepkość -tarcie...

Geomorfologia - zagadnienia ogólne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geomorfologia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1407

są hamowane przez spójność (kohezję) skał i tarcie wewnętrzne. Spóność polega na wzajemnym przyciąganiu...

Geomorfologia - wykłady

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geomorfologia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1582

są hamowane przez spójność (kohezję) skał i tarcie wewnętrzne. Spóność polega na wzajemnym przyciąganiu...

Geomorfologia egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geomorfologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1582

są hamowane przez spójność (kohezję) skał i tarcie wewnętrzne. Spóność polega na wzajemnym przyciąganiu...

Definicje, reguły i zasady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Gajewski
 • Fizyka
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2499

się wolniej hamują ruch warstw poruszających się szybciej. Siły te nazywane SA siłami tarcia wewnętrznego...