Tarcie wewnętrzne - strona 24

Fizyka - egzamin

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Fizyka
Pobrań: 308
Wyświetleń: 6146

- sprężystości postaciowej G 0,83*1011 N/m2 - sprężystości objętościowej K 1,7*1011 N/m2 Lepkość -tarcie...

Elektrody

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1519

przyśpieszenia, jak długo siła ciężkości przewyższa tarcie wewnętrzne cieczy. Gdy te siły zrównają się, kulka...

Tworzywa sztuczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4802

oznaczenia przyjmuje się czas palenia 5 próbek. Własności fizykochemiczne Lepkość - to miara tarcia...

Metoda elementów skończonych 5

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metoda elemtów skończonych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1120

•pętla histerezy metale materiały z tarciem wewnętrznym (beton, ceramika, skały, grunty) W złoŜonych...

Cement i beton

 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3206

charakterystyka cementu i betonu CEMENT I BETONDodatki do cementuDodatki to surowce drobnoziarniste dodawane w ilości 5-35% masy cementu podczas urabiania mieszanki betonowej. Zadaniem dodatków jest modyfikacja właściwości cementu portlandzkiego w celu dostosowania go do wymagań przemysłu, utylizacj...

Ściąga z fizyki

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1813

- sprężystości postaciowej G 0,83*1011 N/m2 - sprężystości objętościowej K 1,7*1011 N/m2 Lepkość -tarcie...

Geomorfologia - zagadnienia ogólne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geomorfologia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1393

są hamowane przez spójność (kohezję) skał i tarcie wewnętrzne. Spóność polega na wzajemnym przyciąganiu...

Geomorfologia - wykłady

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geomorfologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1547

są hamowane przez spójność (kohezję) skał i tarcie wewnętrzne. Spóność polega na wzajemnym przyciąganiu...

Geomorfologia egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geomorfologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1561

są hamowane przez spójność (kohezję) skał i tarcie wewnętrzne. Spóność polega na wzajemnym przyciąganiu...

Definicje, reguły i zasady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Gajewski
 • Fizyka
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2464

się wolniej hamują ruch warstw poruszających się szybciej. Siły te nazywane SA siłami tarcia wewnętrznego...