Tajemnica państwowa

note /search

Kategorie klauzul tajności

  • Akademia Morska w Gdyni
  • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2611

zaklasyfikowane jako stanowiące tajemnicę państwową oznacza się klauzulą „ściśle tajne” i „tajne”. Klauzulą...

Zadania i struktura UOP-opracowanie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1386

naruszeniom tajemnicy państwowej. W granicach swoich zadań UOP wykonuje czynności operacyjno-rozpoznawcze...

Post_powanie przed TK - omówienie

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

i publiczny jawność rozprawy tylko ze względu na bezpieczeństwo państwa lub na ochronę tajemnicy państwowej...